Aktuality
|
23 listopadu, 2022

73. vědecký kongres světové federace hydroterapie a klimatoterapie

Institut lázeňství a balneologie (ILaB) se účastnil výročního kongresu Federace hydroterapie a klimatoterapie, FEMTEC, který se konal ve dnech 3.- 6. listopadu 2022 v lázních Castel San Pietro Terme v Itálii.

Kongres nabídl skvělé přednášky na aktuální témata, z nichž je možno vybrat:

Výzkum jako zdroj znalostí a korektních informací

Výuka a výcvik – univerzitní, post – univerzitní, on-line, in-person,

Termální centra jejich technologie a struktura

Organizace a management termálních regionů

Tradiční a IT marketing

Udržitelná a zdravotní turistika

Zdravotní pojištění

Koncept „one health“

Regionální a národní zdravotní politika

K přínosným přednáškám patřily objektivizace lázeňské péče pro vybrané diagnózy (artritida, post covid, psychiatrická onemocnění apod.) rehabilitace, nutnost výuky a certifikace „balneologických“ oborů na celoevropské úrovni, pozvednutí povědomí o lázeňství a účincích přírodních zdrojů u laické i odborné veřejnosti. Byli přítomni i řečníci z USA, Austrálie a Konga, kteří prezentovali náhled na balneologii a lázeňství v neevropských oblastech. Zajímavé byly přednášky o dětském lázeňství, a výchově nové generace lázeňských klientů, o historii lázeňství, např. jejich význam pro strategická válečná, mírová a jiná setkání apod. Novým tématem je bezesporu „termofilní mikroflóra“, tedy mikroorganismy vyskytující se v horkých pramenech, který může být inspirujícím tématem i pro české lázeňství. Problém všech lázní je věrohodně prokázat jejich význam v prevenci, nastavení zdravého životního stylu, zapojení do zdravotních systémů, jejich udržitelnost a využití celého potenciálů lázní, přírodních léčivých zdrojů a klimatické krajiny.

Institut lázeňství a balneologie nabídl čtyři přednášky, z nichž tři byly přednostně zařazeny do kategorie vyzvaných:

J. Kinkorová: ILaB – koncepce moderního lázeňství a balneologie v České republice

O. Topolčan: Nealkoholická jaterní steatóza se stává významným chronickým onemocněním v ČR

A. Huseynli: Role komplexní lázeňské léčby v prevenci mentálních nemocí

Další sdělení ILaB prezentovala P. Hloušková: Terapeutické environmentální faktory v klimatických lázních v ČR.

Na kongresu byly navázány pracovní kontakty nejen na základě prezentovaných sdělení, ale i se všemi řečníky, kteří přicházejí v úvahu pro budoucí možnou spolupráci.

 Bylo zveřejněno první oznámení o konferenci Evropské asociace lázní (ESPA), která se bude konat na podzim v roce 2023 v Karlových Varech a jejímž garantem za odbornou část bude ILaB. Předběžné pozvání předních evropských a světových expertů do Karlových Varů ze strany ILaB se setkalo s velmi pozitivní odezvou.

Prezident ESPA T. Dubois a prezident FEMTECH U. Solimene osobně přijali pozvání do Karlových Varů v roce 2023.

ILaB vstoupil úspěšně na scénu evropské balneologie a je třeba využít všechny možnosti pro rozvoj českého lázeňství a balneologie.

Aktuality

Cyklus vzdělávacích přednášek

arrow_forward

Účast na obchodní misi Česko – Izraelské obchodní komory

arrow_forward

Mariánské Lázně získaly status „klimatické lázně“

arrow_forward

Partnerství festivalu Knižní lázně

arrow_forward

European Spas & Balneology Congress

arrow_forward

2. Balneologická konference

arrow_forward