Aktuality
|
8 října, 2021

Analýza změny aktuálního psychického stavu u pracovníku IZS po absolvování 7denní lázeňské léčby

V novém čísle odborného recenzovaného časopisu „DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích“ vyšel článek na téma „ANALÝZA ZMĚNY AKTUÁLNÍHO PSYCHICKÉHO STAVU U PRACOVNÍKŮ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (IZS) PO ABSOLVOVÁNÍ 7DENNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČBY“, jehož autorkami jsou výzkumní pracovníci Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích 5(1), 2021: 70-78

Aktuality

73. vědecký kongres světové federace hydroterapie a klimatoterapie

arrow_forward

ESPA Innovation Award 2022

arrow_forward

EUROPEAN SPAS CONGRESS v Piešťanech

arrow_forward

Návštěva výzkumného a vývojového střediska PMIScience

arrow_forward

Balneotechnické dny 2022 v Lúčkách, Slovensko

arrow_forward

Hydrogeologický a inženýrskogeologický kongres v Ústí nad Labem

arrow_forward