5. ročník mezinárodní vědecké konference “POHYB A PROŽITEK V MULTIOBOROVÉM POJETÍ”

Cílem konference je prezentovat a sdílet zkušenosti odborné veřejnosti na dané téma a podporovat využívání benefitů prožitku na různých úrovních společenského života co nejefektivněji. Konferenci organizuje VŠTVS PALESTRA ve spolupráci s odbornou sekcí ČPdS pro pedagogiku volného času. Více info na webu: https://vstvs.palestra.cz/konference-pohyb-a-prozitek-2020/

Komentáře nejsou povoleny.