certifikace

unikát lázní v ČR spojených s přírodními léčivými zdroji

potřeba nastavit kvalitu a vyžadovat ji (standardizace a následná certifikace)