development

rozvoj potenciálu měst a obcí s přírodními léčivými zdroji

rozvoj lázeňské terapeutické krajiny (potenciál pro místa postižená těžbou)

spolupráce s CZECHINVEST