Aktuality
|
12 října, 2022

EUROPEAN SPAS CONGRESS v Piešťanech

26. kongres Evropského svazu lázní (ESPA) – EuropeanSpas Congress je významná událost pro přední odborníky ze všech segmentů lázeňství, lázeňských středisek a lázeňské medicíny, kde si mohou vyměňovat nápady a vytvářet sítě s vlivnými obchodními partnery a zástupci médií. Cílem kongresu je připomenut si nejen sto let od vzniku Československé balneologické společnosti, její vliv na rozvoj léčebného lázeňství na území Česka i Slovenska, ale i kulturní rozměr lázeňství, výjimečnou architekturu a bohatou historii evropských lázeňských měst. Diskutovalo se také o současnosti lázeňství a perspektivách budoucího rozvoje.

MUDr. Ladislav Špišák, CSc., představil v rámci Mezinárodního dne 26. ročníku EUROPEAN SPAS CONGRESS v Piešťanech vědeckou činnost našeho Institutu a diskutoval o významu VaVaI pro budoucí rozvoj lázeňství a balneologie.

Ing. Alina Huseynli, MBA prezentovala výzkumné projekty Institutu lázeňství a balneologie zaměřené na využití technologie virtuální reality v lázeňské léčbě.

Aktuality

73. vědecký kongres světové federace hydroterapie a klimatoterapie

arrow_forward

ESPA Innovation Award 2022

arrow_forward

Návštěva výzkumného a vývojového střediska PMIScience

arrow_forward

Balneotechnické dny 2022 v Lúčkách, Slovensko

arrow_forward

Hydrogeologický a inženýrskogeologický kongres v Ústí nad Labem

arrow_forward

Česko-německá přeshraniční spolupráce

arrow_forward