Aktuality
|
11 října, 2022

Hydrogeologický a inženýrskogeologický kongres v Ústí nad Labem

Ve dnech 6. až 9. září 2022 se v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konal XVI. hydrogeologický a IV. inženýrskogeologický kongres – tedy vrcholné odborně-společenské setkání odborníků oborů aplikované geologie – hydrogeologie, inženýrská geologie a užité geofyziky. Odborníci veřejnost z celé České republiky z průzkumných společností, výzkumných institucí (včetně ILaB), vysokých škol i orgánů státní správy a samosprávy, se sešli po 5 letech od posledního setkání v Brně v roce 2017.

Cílem největšího letošního odborně – společenského setkání v oborech užité geologie bylo zhodnotit vývoj v jejích jednotlivých odvětvích v uplynulých letech a projednat jejich budoucí směřování. Hydrogeologie, inženýrská geologie a další aplikované geologické obory řeší velmi důležité úkoly typu zajišťování zdrojů pitné a užitkové vody, sanace znečištění životního prostředí, průzkumů pro pozemní, liniové i podzemní stavby, řešení svahových pohybů a stability svahů, adaptačních opatření na klimatické změny, odstraňování následků důlní činnosti, průzkumů pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu ad. V průběhu kongresu bylo prezentováno celkem 119 příspěvků (98 ústních a 21 posterových příspěvků) ve 14 sekcích za účasti více než 340 odborníků z Česka a Slovenska. Součástí programu bylo i předání profesních ocenění za celoživotní přínos oborům. V inženýrské geologii je to Cena akademika Quida Záruby, kterou letos obdržela Anna Abramčuková a Jitka Dvořáková, a v hydrogeologii Cena profesora Oty Hynie, kterou získali Zbyněk Hrkal, Vojtěch Kněžek, František Pastuszek, Josef Slavík a Daniel Smutek.

Aktuality

Cyklus vzdělávacích přednášek

arrow_forward

Účast na obchodní misi Česko – Izraelské obchodní komory

arrow_forward

Mariánské Lázně získaly status „klimatické lázně“

arrow_forward

Partnerství festivalu Knižní lázně

arrow_forward

European Spas & Balneology Congress

arrow_forward

2. Balneologická konference

arrow_forward