Aktuality
|
10 července, 2023

Konference „Moderní technologie v lázeňství“

Dne 24. dubna 2023 se v Karlových Varech konal první ročník konference Moderní technologie v lázeňství. Odborná akce byla pořádána ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a pod záštitou primátorky města Karlovy Vary Ing. Andrey Pfeffer Ferklové, MBA.

Konference přilákala řadu odborníků, výzkumníků, zástupců lázeňských zařízení a studentů vysokých škol. Akce byla zaměřena na prezentaci nejnovějších trendů a inovací v oblasti lázeňství a balneologie, jako jsou virtuální realita, digitalizace, telemedicína, moderní zdravotní aplikace.

V úvodním slově zdůraznila primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, význam propojení tradičního lázeňství a moderních technologií. Je nezbytné, aby se lázeňství vyvíjelo a přizpůsobovalo současným potřebám, to je mimo jiné zavadění nejnovějších technologií a výzkumných poznatků do lázeňské praxe.

Účastníci konference se v odborných přednáškách a prezentacích firem seznámili s novými výsledky výzkumných a vývoje v oblasti moderních technologií a jejich aplikací v lázeňství a balneologii, které mají potenciál zlepšit kvalitu péče a efektivitu lázeňských služeb. Účastníci měli příležitost navázat nové kontakty, vyměnit zkušenosti a diskutovat o aktuálních výzvách a příležitostech. Diskuse se zaměřily na případové studie a praktické aplikace nových technologií v lázeňství a balneologii, např. o využití laserové terapie při léčbě pacientů s post-covidovým syndromem nebo o možnostech telerehabilitační technologie pro terapii stability a kognitivních funkcí.

Organizátoři nabídli možnost studentům Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, aby prezentovali své výzkumné projekty a bakalářské práce. Ti tak měli poprvé možnost vystoupit na vědecké konferenci získat zpětnou vazbu od zkušených odborníků.

Úspěch konference „Moderní technologie v lázeňství“ svědčí o narůstajícím zájmu o inovace a výzkum v oboru lázeňství a balneologie. Tento trend přispívá k upevňování a posilování role České republiky, zejména pak Karlovarského kraje, jakožto centra excelence v dané oblasti.

Věříme, že se nám podaří založit tradici pro setkávání odborníků, výzkumníků, zástupců inovačních firem a studentů relevantních studijních oborů, což přinese nové možnosti pro spolupráci, sdílení informací a navzájem se inspirující interakce mezi různými aktéry v oboru.

Aktuality

Cyklus vzdělávacích přednášek

arrow_forward

Účast na obchodní misi Česko – Izraelské obchodní komory

arrow_forward

Mariánské Lázně získaly status „klimatické lázně“

arrow_forward

Partnerství festivalu Knižní lázně

arrow_forward

European Spas & Balneology Congress

arrow_forward

2. Balneologická konference

arrow_forward