Kraj chce podpořit rozvíjení kulturních a kreativních odvětví v regionu

19. 1. 2021
VS

Karlovy Vary (19. 1. 2021) Kulturní a kreativní odvětví, jako je například, architektura, design, reklama, hudba, film a další, potřebují v našem kraji podpořit a získat prostor pro svůj rozvoj. Z toho důvodu se uskutečnila online diskuse hlavních aktérů těchto odvětví v našem regionu s náměstkem hejtmana Vojtěchem Frantou a uvolněnou zastupitelkou Markétou Monsportovou, kteří se v rámci svých svěřených gescí chtějí soustředit na spolupráci v této oblasti.

Diskuse se účastnili zástupci sdružení PROTEBE live, Karlovarské agentury rozvoje podnikání, agentury Czechinvest, Mikroregionu Sokolov východ, Kanceláře architektury města Karlovy Vary, Institutu lázeňství a balneologie. „Mnohá větší města či kraje v České republice tento trend již zachytila, my jsme trochu zaspali. Ale věřím, že se nám podaří toto zpoždění díky aktivním a talentovaným lidem, které u nás v kraji máme, dohnat.  Leží zde obrovský potenciál, kulturní a kreativní odvětví se u nás mohou týkat mimo jiné i keramického průmyslu, skla, výrobků z vřídlovce, tradiční krušnohorské krajky, produktů z přírodních zdrojů používaných v lázeňství a i lázeňství samotného. Škála oborů je tak široká, že bude potřeba nejprve všechny případné aktéry zmapovat a vytvořit následně společný cíl a strategii, jak bychom mohli v rámci krajské samosprávy toto odvětví zakotvit a podpořit,“ vysvětlila Markéta Monsportová, uvolněná zastupitelka Karlovarského kraje a dodala: „Jakmile to epidemiologická situace dovolí, ráda bych uspořádala na krajském úřadě prezentaci na toto téma a otevřený workshop. V našem kraji žije a tvoří velké množství talentovaných lidí, ale mnohdy mají sami problém se prezentovat a vzájemně se neznají.“

Významnou vazbu může mít rozvoj kulturních a kreativních odvětví také na připravovanou proměnu regionu mimo jiné v souvislosti s útlumem těžby. „Z mého pohledu tato odvětví mohou sehrát důležitou roli při spravedlivé transformaci regionu, nyní je potřeba tento potenciál zmapovat a navrhnout jeho budoucí rozvoj,“ zdůraznil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Kulturní a kreativní průmysly jsou nová odvětví (ale mnohdy s dlouhou tradicí) zahrnující činnosti, jejichž základem je lidská kreativita, dovednosti a talent. Jsou založena na kulturních hodnotách, uměleckých a kreativních počinech. Patří k nim mimo jiné architektura, design, reklama, film a audiovize, hudba, knihy a tisk, herní průmysl, software, nová média a navazující IT služby, rozhlasové a televizní vysílání, scénická umění, výtvarné umění, umělecká řemesla, gastronomie a kulturní dědictví. Mají potenciál vytvářet pracovní místa zejména využitím duševního vlastnictví a spolu s tím i finanční přínos, mohou být zdrojem technologických i netechnologických inovací (kreativní a digitální ekonomika).

Kontakt: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje, tel.: +420 354 222 130, mobil: +420 736 650 308, e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz, www.kr-karlovarsky.cz

Aktuality

VZTAH ČECHŮ K LÁZEŇSTVÍ – SOCIOEKONOMICKÝ PRŮZKUM

Jaký je vztah Čechů k lázeňství? Tuto a další otázky si položil Institut lázeňství a balneologie. Odpovědi hledal prostřednictvím socioekonomického průzkumu. Tým z Institutu lázeňství a balneologie realizoval ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomické ZČU Plzeň a z Jihočeské univerzity socioekonomický průzkum zaměřený na téma lázeňství. Sběr dat provedla agentura FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou […]

19. 2. 2021
Více
Hostem Českého rozhlasu Karlovy Vary byla ředitelka Institutu lázeňství a balneologie

Kristýna Matějů společně s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje Vojtěchem Frantou byli 4. února hosty Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tématem rozhovoru byly cíle a aktivity institutu, ale i současný stav lázeňství. Poslechněte si celý rozhovor.

5. 2. 2021
Více
Terapeutická krajina Lázní Kynžvart v hledáčku ILaBu

Lázně Kynžvart jsou tzv. klimatické lázně, tedy místo, kde přírodním léčivým zdrojem jsou specifické klimatické podmínky. Léčí se zde nemoci dýchací, kožní, metabolické, močové, trávicí a pohybové. Pacienty jsou většinou děti, ale léčba je poskytována i dospělým pacientům. Léčebné klimatické podmínky jsou výsledkem umístění v podhorské oblasti na jihozápadním svahu Slavkovského lesa (730 m n. […]

20. 11. 2020
Více
Kraj chce podpořit rozvíjení kulturních a kreativních odvětví v regionu

Karlovy Vary (19. 1. 2021) Kulturní a kreativní odvětví, jako je například, architektura, design, reklama, hudba, film a další, potřebují v našem kraji podpořit a získat prostor pro svůj rozvoj. Z toho důvodu se uskutečnila online diskuse hlavních aktérů těchto odvětví v našem regionu s náměstkem hejtmana Vojtěchem Frantou a uvolněnou zastupitelkou Markétou Monsportovou, kteří se v rámci svých svěřených […]

19. 1. 2021
Více