Aktuality
|
8 října, 2021

Lázeňská péče jako prevence, léčba i rehabilitace duševních onemocnění

V posledních letech je zaznamenán celosvětově, ČR nevyjímaje, nárůst incidence duševních onemocnění v populaci. Tato tvrzení potvrzují data Světové zdravotnické organizace, která odhaduje,
že každý čtvrtý člověk projde během svého života nějakou formou duševního nebo neurologického onemocnění. Patří sem rozmanité množství potíží od schizofrenie přes demenci, depresi či poruchy osobnosti až po různé druhy závislostí. To znamená, že právě nyní je na Zemi kolem půl miliardy lidí s duševním onemocněním.

Více o mentálním zdraví a jeho prevence v lázních si přečtete v říjnovém čísle měsíčníku Hospodářské komory České republiky.

 

Komora 10

Aktuality

Pojďme spolu inovovat lázeňství

arrow_forward

Význam kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví

arrow_forward

Evropský kongres termálních měst – Vichy (2.11.21 – 5.11.21)

arrow_forward

Příznivý vliv pohybové aktivity v lázeňské přírodě na zdraví

arrow_forward

Odborný seminář – Nové poznatky o COVID-19

arrow_forward

Rašelina z lokality Čistá – Krásno je součástí výzkumu Institutu lázeňství a balneologie

arrow_forward