Aktuality
|
8 října, 2021

Lázeňská péče jako prevence, léčba i rehabilitace duševních onemocnění

V posledních letech je zaznamenán celosvětově, ČR nevyjímaje, nárůst incidence duševních onemocnění v populaci. Tato tvrzení potvrzují data Světové zdravotnické organizace, která odhaduje,
že každý čtvrtý člověk projde během svého života nějakou formou duševního nebo neurologického onemocnění. Patří sem rozmanité množství potíží od schizofrenie přes demenci, depresi či poruchy osobnosti až po různé druhy závislostí. To znamená, že právě nyní je na Zemi kolem půl miliardy lidí s duševním onemocněním.

Více o mentálním zdraví a jeho prevence v lázních si přečtete v říjnovém čísle měsíčníku Hospodářské komory České republiky.

 

Komora 10

Aktuality

73. vědecký kongres světové federace hydroterapie a klimatoterapie

arrow_forward

ESPA Innovation Award 2022

arrow_forward

EUROPEAN SPAS CONGRESS v Piešťanech

arrow_forward

Návštěva výzkumného a vývojového střediska PMIScience

arrow_forward

Balneotechnické dny 2022 v Lúčkách, Slovensko

arrow_forward

Hydrogeologický a inženýrskogeologický kongres v Ústí nad Labem

arrow_forward