Aktuality
|
12 října, 2022

Návštěva výzkumného a vývojového střediska PMIScience

Vědečtí pracovníci Institutu lázeňství a balneologie RNDr. Patricie Hloušková Ph.D. a MUDr. Ladislav Špišák CSc. byli v září pozváni na návštěvu výzkumného a vývojového střediska PMIScience v Neuchâtelu ve Švýcarsku. Cílem této návštěvy bylo seznámení se s vědou a výzkumem PMI Science a navázání spolupráce s odborníky a vědeckými pracovníky tohoto výzkumného centra.
Tématem jednání byla i studie týkající se efektu lázeňské péče u kuřáků a nekuřáků, na které bychom se mohli společně podílet

Aktuality

73. vědecký kongres světové federace hydroterapie a klimatoterapie

arrow_forward

ESPA Innovation Award 2022

arrow_forward

EUROPEAN SPAS CONGRESS v Piešťanech

arrow_forward

Balneotechnické dny 2022 v Lúčkách, Slovensko

arrow_forward

Hydrogeologický a inženýrskogeologický kongres v Ústí nad Labem

arrow_forward

Česko-německá přeshraniční spolupráce

arrow_forward