o nás

Orgány Institutu lázeňství a balneologie v. v. i.

ředitelka

Mgr. Kristýna Matějů PhD.

rada instituce

interní členové
MUDr. Ladislav Špišák CSc. (předseda)
RNDr. Patricie Hloušková PhD. (místopředsedkyně)
RNDr. Tomáš Vylita PhD.
externí členové
Mgr. Zdeněk Třískala
Ing. arch. Vojtěch Franta

dozorčí rada

Martin Hurajčík (předseda)
Ing. Josef Ciglanský (místopředseda)
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Mgr. Veronika Vodičková
Ing. Petr KLíček

Přípravné jednání pro vznik Institutu lázeňství a balneologie v Karlovarském regionu

9. 7. 2018 | V Karlových Varech se konalo jednání odborné platformy, které se zúčastnili zástupci vedení Karlovarského kraje,  Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s., Výzkumného ústavu balneologického, v.v.i. Mšené – lázněČeským inspektorátem lázní a zřídel, MEDISPA, Svazu léčebných lázní, Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Sdružení lázeňských míst a  destinační agentury Karlovarského kraje Živý kraj. Diskutovali na téma strategického směřování lázeňství a balneologie v Karlovarském kraji. Účastníci této platformy se shodli na problematické absenci balneologického výzkumu a vývoje a o chybějící možnosti vysokoškolského studia tohoto oboru. Usnesli se na tom, že Karlovarský kraj by měl mít roli lídra v oblasti rozvoje balneologie a lázeňství v regionu a měl by usilovat o obnovení vědy a výzkumu v oblasti balneologie. 

22. 10. 2018 | Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 1197/10/18 záměr založení Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie (dále jen „v.v.i.“).

Cílem instituce  (složená převážně z odborníků a výzkumníků z oblasti lázeňství, balneologie, geologie a biologie) má být:

  • obnovení vědy a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie a snaha o objektivní stanovení účinků lázeňské léčby na lidský organismus
  • vzdělávání – příprava vzniku vysoké školy, nebo pobočky již stávající vysoké školy se zaměřením na balneologii, zařazení oboru balneologie do středního a vyššího odborného vzdělávání, školení středního zdravotnického personálu, popularizace výsledků výzkumu
  • development – tvorba projektových záměrů pro místa s přírodními léčivými zdroji ve spolupráci s Czechinvestem
  • certifikace a standardizace lázeňské léčebné rehabilitační péče
  • návrhy potřebných změn v legislativě
  • digitalizace a sjednocení balneologické knihovny
Vřídlo | termální pramen

19. 11. 2018 | Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 1342/11/18 název v.v.i., a to ve znění Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. (dále jen ILaB).

28. 2. 2019 | Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 63/02/19 znění zřizovací listiny ILaB, v. v. i.

12. 3. 2019 | Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl odeslán návrh na zápis ILaB, v.v.i. do rejstříku veřejných výzkumných institucí.

29. 4. 2019 | Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. byl zapsán do rejstříku veřejných výzkumných institucí.

20. 9. 2019 | Proběhly první volby do rady instituce.

13. 1. 2020 | Rada Karlovarského kraje jmenovala k 1. 2. 2020 ředitelkou ILaB v. v. i. Mgr. Kristýnu Matějů PhD. Ke stejnému datu byla jmenována i dozorčí rada ILaB v. v. i. a schválen její jednací řád.