Mezi odbornými pracovníky Institutu jsou lékaři, biologové a geologové. Instituce se snaží navázat spolupráci s lázeňskými lékaři i s dalšími výzkumnými organizacemi v České republice. Institut spolupracuje s vysokými školami a někteří jeho pracovníci fungují zároveň jako školitelé bakalářských prací z oboru fyzioterapie. Připravuje se i pořádání pravidelných seminářů pro lékaře. Cílem je vybudovat v kraji pobočku vysoké školy či samostatnou vysokou školu, kde by se vyučovaly rehabilitační a balneologické obory. Do budoucna Institut plánuje vytvoření balneologického informačního centra.

Institut také začíná pracovat na vytvoření systému certifikace lázeňských zařízení, který by do budoucna pomohl zpřehlednit situaci v této oblasti. V neposlední řadě se snaží zapojit do oblasti regionálního rozvoje a posílení oblasti výzkumu a inovací v Karlovarském kraji.

V roce 2020 je provoz Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. financován neinvestiční dotací Karlovarského kraje. Pro výzkumnou činnost se instituce snaží získávat finance z grantových programů. V roce 2020 byly podány žádosti o financování Technologické agentuře České republiky a Agentuře pro zdravotnický výzkum České republiky. Institut je také spoluuchazečem na projektu podávaném Grantové agentuře České republiky.

Orgány Institutu lázeňství a balneologie v. v. i.

ředitelka
Mgr. Kristýna Matějů PhD.

rada instituce
interní členové
MUDr. Ladislav Špišák CSc. (předseda)
RNDr. Patricie Hloušková PhD. (místopředsedkyně)
RNDr. Tomáš Vylita PhD.
externí členové
Mgr. Zdeněk Třískala
Ing. arch. Vojtěch Franta

dozorčí rada
Martin Hurajčík (předseda)
Ing. Josef Ciglanský (místopředseda)
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Mgr. Veronika Vodičková
Ing. Petr KLíček

 

Dokumenty ke stažení