Mezi odbornými pracovníky Institutu jsou lékaři, biologové a geologové. Instituce navazuje spolupráci s lázeňskými lékaři i s dalšími výzkumnými organizacemi v České republice. Nejbližšími partnery jsou Karlovarský kraj, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, Karlovy Vary, Sdružení lázeňských míst, Svaz léčebných lázní ČR, Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary.

Institut spolupracuje s vysokými školami, odborní pracovníci fungují zároveň jako školitelé bakalářských prací z oboru fyzioterapie. Institut pořádá semináře pro lékaře, webináře a přednášky pro školy odbornou i laickou veřejnost. V zájmu institutu je podpořit vybudování v kraji pobočku vysoké školy či samostatnou vysokou školu, kde by se vyučovaly rehabilitační a balneologické obory. Do budoucna Institut plánuje vytvoření balneologického informačního centra.

Institut také začíná pracovat na vytvoření systému certifikace lázeňských zařízení, který by do budoucna pomohl zpřehlednit situaci v této oblasti. V neposlední řadě se snaží zapojit do oblasti regionálního rozvoje a posílení oblasti výzkumu a inovací v Karlovarském kraji.

Provoz Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. je financován neinvestiční dotací Karlovarského kraje. Pro výzkumnou činnost se instituce snaží získávat finance z grantových programů. V roce 2020 byly podány žádosti o financování Technologické agentuře České republiky a Agentuře pro zdravotnický výzkum České republiky. Institut je také spoluuchazečem na projektu podávaném Grantové agentuře České republiky.

Orgány Institutu lázeňství a balneologie v. v. i.

ředitelka
Mgr. Kristýna Matějů PhD.

rada instituce
interní členové
MUDr. Ladislav Špišák CSc. (předseda)
RNDr. Patricie Hloušková PhD. (místopředsedkyně)
RNDr. Tomáš Vylita PhD.
externí členové
Mgr. Zdeněk Třískala
Ing. arch. Vojtěch Franta

dozorčí rada
Patrik Pitzinger (předseda)
Ing. Josef Ciglanský (místopředseda)
Jan Kuchař
Mgr. Veronika Vodičková
Ing. Petr KLíček

 

Dokumenty ke stažení