Aktuality TK
|
20 listopadu, 2020

Odborníci se sešli u „kulatého stolu“

Co je to lázeňská terapeutická krajina, jaké má hranice, co by měla splňovat a co se od ní očekává?
Odborníci přijali výzvu Institutu lázeňství a balneologie a společně diskutovali nad definicí lázeňské terapeutické krajiny. Pozvání přijali specialisté z oblasti balneologie, hydrogeologie, biologie, krajinní architekti, lázeňští lékaři ale i zástupci státní správy a samosprávy.
Lázeňská terapeutická krajina je vnímána jako součást komplexní lázeňské léčby s pozitivním vlivem na lidské zdraví. Je třeba ji vědecky popsat a nastavit její nutné parametry, za kterých krajina působí na člověka a zároveň k této specifické krajině přistupovat s péčí dle doporučení specialistů.
Záměrem je uchopit problematiku komplexně, vytvořit „manuál“ udržitelnosti a tvorbu lázeňské terapeutické krajiny, který bude vnímán a respektován nejen lázeňskými místy, ale i státní správou.
Děkujeme všem zúčastněným za konstruktivní přístup k tématu a zájem zapojit se do tohoto projektu!

Aktuality TK

The Mental Health Benefits of Nordic Walking Training in Natural Therapeutic Landscape of Karlovy Vary

arrow_forward

Zapojení studentů do výzkumu

arrow_forward

Balneologický výzkum se vrací do Mariánských Lázní

arrow_forward

Navazujeme spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

arrow_forward

TAČR – projekt „Terapeutická krajina“

arrow_forward

Přečtěte si v novém čísle časopisu Komora o významu terapeutické krajiny

arrow_forward