Aktuality
|
20 listopadu, 2020

Odborníci se sešli u „kulatého stolu“

Co je to lázeňská terapeutická krajina, jaké má hranice, co by měla splňovat a co se od ní očekává?
Odborníci přijali výzvu Institutu lázeňství a balneologie a společně diskutovali nad definicí lázeňské terapeutické krajiny. Pozvání přijali specialisté z oblasti balneologie, hydrogeologie, biologie, krajinní architekti, lázeňští lékaři ale i zástupci státní správy a samosprávy.
Lázeňská terapeutická krajina je vnímána jako součást komplexní lázeňské léčby s pozitivním vlivem na lidské zdraví. Je třeba ji vědecky popsat a nastavit její nutné parametry, za kterých krajina působí na člověka a zároveň k této specifické krajině přistupovat s péčí dle doporučení specialistů.
Záměrem je uchopit problematiku komplexně, vytvořit „manuál“ udržitelnosti a tvorbu lázeňské terapeutické krajiny, který bude vnímán a respektován nejen lázeňskými místy, ale i státní správou.
Děkujeme všem zúčastněným za konstruktivní přístup k tématu a zájem zapojit se do tohoto projektu!

Aktuality

Příprava projektu „Přeshraniční přenos technologií a znalostí v oblasti lázeňství a balneologie“

arrow_forward

Den otevřených dveří

arrow_forward

Pozvánka na první ročník odborné konference Moderní technologie v lázeňství!

arrow_forward

Studie účinků karlovarské pitné kúry #PijuPrameny

arrow_forward

Hledáme finančního manažera!

arrow_forward

Hledáme zkušeného projektového manažera!

arrow_forward