Objektivizace komplexní lázeňské léčby nealkoholické steatozy jaterní

11. 9. 2020
Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

Cílem výzkumné studie je objektivizovat úspěšnost karlovarské lázeňské léčby kvantitativním stanovením postižení jater – ztukovatění – před lázeňským léčením a po 18 dnech komplexní
karlovarské lázeňské léčby (pitná léčba, dietní léčba, pohybová léčba, balneoterapie) a zjištění dlouhodobých účinků karlovarské lázeňské léčby. Předpokladem je signifikantní zlepšení parametrů FibroScan u sledovaných pacientů po absolvování komplexní karlovarské lázeňské kúry a tím i potvrzení pozitivního efektu tradiční karlovarské léčebné kúry s využitím místních unikátních přírodních léčivých zdrojů. Onemocnění do devadesátých let minulého století prakticky neznámé je nyní v celém industriálním světě považováno za nejčastější chronické a progresivní jaterní onemocnění se vztahem k jaterní cirhóze, jaternímu selhání i k hepatocelulárnímu karcinomu. V současné době není známa léčba ztukovatění jater ať již nealkoholického tak i alkoholického původu. V západní Evropě a v Severní Americe je steatóza jaterní a steatohepatitis nejčastějším chronickým onemocněním jater, v České republice počet nemocných stále stoupá. Dle dlouhodobých sledování byl zjištěn pozitivní efekt karlovarské lázeňské léčby na funkci jater. Metodika zjišťování pozitivních účinků lázeňské léčby na organismus pacienta však zastarala a není v dnešní době bez použití moderních screeningových metod možné signifikantně dokázat pozitivn účinky karlovarské lázeňské léčby. Metodou Fibro Scan bude možné potvrdit pozitivní efektu tradiční karlovarské léčebné kúry s využitím místních unikátních přírodních léčivých zdrojů. Výsledky studie bude možné použít k marketingovým účelům destinace.

Projekty

Detekce monoterpenů v lázeňské terapeutické krajině

V rámci interního projektu ILaB, v.v.i. bylo provedeno měření koncentrace alfa-pinenu v ovzduší v okolí Lázní Kynžvart. Stanovení provedli pracovníci Státního zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě. Alfa-pinen je nejčastěji se vyskytujícím terpenem, který ve velkém množství produkuje většina jehličnatých stromů. Uvádí se, že Alfa-pinen má příznivé účinky na lidské zdraví a jeho přítomnost v […]

11. 9. 2020
Více
Objektivizace komplexní lázeňské léčby nealkoholické steatozy jaterní

Cílem výzkumné studie je objektivizovat úspěšnost karlovarské lázeňské léčby kvantitativním stanovením postižení jater – ztukovatění – před lázeňským léčením a po 18 dnech komplexní karlovarské lázeňské léčby (pitná léčba, dietní léčba, pohybová léčba, balneoterapie) a zjištění dlouhodobých účinků karlovarské lázeňské léčby. Předpokladem je signifikantní zlepšení parametrů FibroScan u sledovaných pacientů po absolvování komplexní karlovarské lázeňské […]

11. 9. 2020
Více
Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu

Projekt je zaměřený na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce. Na jeho realizaci se budou podílet dvě partnerské VŠ – ZČU v Plzni prostřednictvím Fakulty zdravotnických studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Technischen Hochschule Deggendorf. Grantový program: Cíl EÚS Česká republika – Svobodný […]

6. 9. 2020
Více