Centrum lázeňského výzkumu – OP Spravedlivá transformace

V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., připravuje projekt „Centrum lázeňského výzkumu“, v rámci kterého bude realizován základní a aplikovaný výzkum z oblasti věd lékařských a biologických (objektivizace účinků lázeňské léčebně rehabilitační léčby), enviromentálních věd (ochrana přírodních léčivých zdrojů a udržitelný rozvoj lázeňské krajiny). Významná část projektu je zaměřena i na společenské a humanitní vědy (zmapování historického vývoje lázeňství, zmapování ekonomiky lázeňství, trendy lázeňství ve světe, zaměření na kulturní dědictví lázeňských míst).  Realizace projektu bude probíhat ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, vysokými školami, místními zájmovými organizacemi, soukromou i veřejnou sférou. Všechny aktivity a výstupy projektu mají primární cíl – zvýšit kvalitu, konkurenceschopnost a prestiž lázní Karlovarského kraje. Díky výzkumné činnosti přilákat do kraje kvalifikované odborníky a prostřednictvím zajímavých projektů je v regionu dlouhodobě udržet.