Centrum lázeňského výzkumu – OP Spravedlivá transformace

V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., připravuje projekt „Centrum lázeňského výzkumu“.

Hlavním cílem projektu je vybudování prostředí a infrastruktury pro realizaci vědecko-výzkumných aktivit v oblasti lázeňství a balneologie (krajská doména specializace RIS3) s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k hospodářskému růstu a zvyšování kvality života obyvatel Karlovarského kraje. 

Projekt přispěje k transformaci lázeňství založenému na vědě, inovacích a udržitelnosti, což povede k výraznému zlepšení kvality a efektivity lázeňské péče v Karlovarském kraji a posílí jeho pozici jako centra excelence vědy a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie v celé Evropě. Multioborový rozsah projektu CLV garantuje dlouhodobou udržitelnost, respektive zajištění dlouhodobých transformačních dopadů projektových aktivit.

Projekt bude realizován v období od roku 1.1.2024 do 31.12 2027.

Celkové způsobilé náklady: 249 768 479,54

Míra podpory – 95 %.

Podrobné informace o projektu naleznete v přiložené prezentaci.

 

Prezentace projektu Centrum lázeňského výzkumu