Mezinárodní Masarykova konference – sborník příspěvků

Mezinárodní Masarykova konference nemohla proběhnout bez účasti ILaBu. Byly zde prezentovány výsledky práce univerzitních akademických a vědeckých pracovníků. ILaB reprezentovala výzkumná pracovnice Ing. Alina Huseynli. Kompletní sborník z této konference, ve kterém si lze v celém znění přečíst článek o terapeutických faktorech prostředí na příkladu léčebných lázní Lázně Kynžvart, najdete zde Sborník. Ve dnech konání byla […]

22. 1. 2021
Více

Pohyb v lesním prostředí jako součást lázeňské léčby

Klasické pojetí komplexní lázeňské léčby zahrnuje zejména léčebné procedury s využitím přírodních léčivých zdrojů (vod, peloidů a plynů). Zároveň ale klade důraz i na prostředí lázeňského místa, jeho estetickou hodnotu a mikroklima. Charakteristickým bioklimatickým činitelem, uplatňujícím se velmi příznivě v lázeňském prostředí, jsou lesy. Řada studií prokázala, že pohybové aktivity v lese mají vliv na […]

13. 1. 2021
Více

MANUÁL lázeňské léčebně–rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací

Předkládaný Manuál lázeňské léčebně-rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací, je určen především pro praktické lékaře předepisující komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou léčbu pro pacienty na základě doporučení příslušných specialistů určených dle diagnóz. Jistě ale najde uplatnění i u ostatních lékařů, studujících medicíny, fyzioterapeutů a osob jinak zainteresovaných v lázeňství. Jedná se o první ze série manuálů věnovaných procedurám […]

6. 1. 2021
Více

Vliv specifického přírodního prostředí Karlových Varů na lidské zdraví z pohledu geologa

Karlovy Vary, 20. 5. 2020 | Vznik mohutné a hluboce zakotvené karlovarské zřídelní struktury je podmíněn složitou geologickou stavbou území v širokém okolí Vřídla a jeho tektonickou expozicí. Toto území, charakteristické vývěry termy a plynného oxidu uhličitého, je součástí oherského riftu, tedy významné příkopové struktury s mladým vulkanismem, ztenčenou zemské kůrou a anomálním tepelným tokem. […]

9. 12. 2020
Více

Terapeutická krajina Lázní Kynžvart v hledáčku ILaBu

Terapeutická krajina Lázní Kynžvart v hledáčku ILaBu

5. 12. 2020
Více

MANUÁL správy léčivých přírodních zdrojů – ZPMV, plyny a peloidy

Cílem tohoto manuálu je trvale udržitelné využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod definovaných zákonem č. 164/2001 Sb.   Manuál Správa přírodních léčivých zdrojů – ZPMV, plyny a peloidy

3. 11. 2020
Více

Nový způsob dezintegrace rašeliny

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., se podílel na vývoji zcela nového způsobu úpravy rašeliny spočívajícího v její vysoce účinné dezintegraci pomocí hydrodynamické kavitace. O blahodárných účincích rašeliny vědí lidé již celá staletí. V lázeňství se využívá zejména její schopnosti udržet teplo, ale také jejích antiseptických a adstringentních účinků. Rašelina se používá v balneoterapii chronických […]

7. 10. 2020
Více

Pozitivní efekt lázeňské léčby pacientů se ztukovatěním jater

Practicus-07-2020

6. 9. 2020
Více