Nový způsob dezintegrace rašeliny

7. 10. 2020
VS

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., se podílel na vývoji zcela nového způsobu úpravy rašeliny spočívajícího v její vysoce účinné dezintegraci pomocí hydrodynamické kavitace.

O blahodárných účincích rašeliny vědí lidé již celá staletí. V lázeňství se využívá zejména její schopnosti udržet teplo, ale také jejích antiseptických a adstringentních účinků. Rašelina se používá v balneoterapii chronických revmatických onemocnění, artrózy, svalových kontraktur, poúrazových stavů atd. Obvykle se pro tyto účely rašelina mele na částice o velikosti do 3 mm a následně se smíchá s vodou. Používá se buď lokálně ve formě teplých obkladů a zábalů, nebo ve formě celotělových nebo částečných koupelí o teplotě 37 až 38 °C. Jejím působením dochází k postupnému a rovnoměrnému prohřátí organismu, zlepšení pohyblivosti, uvolnění svalového napětí a aktivaci imunitního systému.

zkumavky s rašelinouInstitut lázeňství a balneologie – veřejná výzkumná instituce, která byla v loňském roce zřízena Karlovarským krajem – se podílel na vývoji zcela nového způsobu rozmělnění rašeliny, který funguje na principu hydrodynamické kavitace. Proces probíhá v reaktoru – hydrodynamickém kavitátoru – ve kterém se rašelina rozmělňuje pomocí velkou rychlostí se otáčejících protisměrně orientovaných lopatek nebo hřídelí osazených rotory s různými druhy drážek. Ve zpracovávaném materiálu dochází k lokálnímu poklesu tlaku spojenému s tvorbou dutin. Jejich následný implozivní rozpad vyvolá krátkodobý lokální vysoký tlak v kombinaci s intenzívní turbulencí. V důsledku toho dochází k dezintegraci struktur zpracovávaného materiálu a k jeho homogenizaci. Takto dezintegrovaná rašelina má v porovnání s rašelinou upravenou konvenčním způsobem jemnou strukturu, vytvořená suspenze je proto stálejší s výrazně pomalejším průběhem sedimentace.

Nezanedbatelnou výhodou tohoto způsobu dezintegrace rašeliny je jednoduchost provedení, kdy celý proces spočívá v nahrazení klasického mletí rašeliny (s následným smícháním s potřebným množstvím vody nebo minerální vody) jednorázovou dezintegrací směsi výchozí rašeliny a vody nebo vhodné minerální vody v hydrodynamickém kavitátoru.

Zda bude tento způsob úpravy rašeliny perspektivní pro využití v lázeňství, ukážou další analýzy, které v současné době probíhají. Další výzkum se zaměří zejména na biologicky aktivní látky, které se tímto způsobem z rašeliny uvolní, a na rozdíly v tepelné kapacitě takto dezintegrované rašeliny oproti rašelině upravené klasicky.

Karlovy Vary, dne 18. 9. 2020

Kontakt:
Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc., výzkumný pracovník institutu
E-mail: marek@i-lab.cz
T: 724 084 008

Publikace

Mezinárodní Masarykova konference – sborník příspěvků

Mezinárodní Masarykova konference nemohla proběhnout bez účasti ILaBu. Byly zde prezentovány výsledky práce univerzitních akademických a vědeckých pracovníků. ILaB reprezentovala výzkumná pracovnice Ing. Alina Huseynli. Kompletní sborník z této konference, ve kterém si lze v celém znění přečíst článek o terapeutických faktorech prostředí na příkladu léčebných lázní Lázně Kynžvart, najdete zde Sborník. Ve dnech konání byla […]

22. 1. 2021
Více
Pohyb v lesním prostředí jako součást lázeňské léčby

Klasické pojetí komplexní lázeňské léčby zahrnuje zejména léčebné procedury s využitím přírodních léčivých zdrojů (vod, peloidů a plynů). Zároveň ale klade důraz i na prostředí lázeňského místa, jeho estetickou hodnotu a mikroklima. Charakteristickým bioklimatickým činitelem, uplatňujícím se velmi příznivě v lázeňském prostředí, jsou lesy. Řada studií prokázala, že pohybové aktivity v lese mají vliv na […]

13. 1. 2021
Více
MANUÁL lázeňské léčebně–rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací

Předkládaný Manuál lázeňské léčebně-rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací, je určen především pro praktické lékaře předepisující komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou léčbu pro pacienty na základě doporučení příslušných specialistů určených dle diagnóz. Jistě ale najde uplatnění i u ostatních lékařů, studujících medicíny, fyzioterapeutů a osob jinak zainteresovaných v lázeňství. Jedná se o první ze série manuálů věnovaných procedurám […]

6. 1. 2021
Více