Vliv specifického přírodního prostředí Karlových Varů na lidské zdraví z pohledu geologa

9. 12. 2020
VS

Karlovy Vary, 20. 5. 2020 | Vznik mohutné a hluboce zakotvené karlovarské zřídelní struktury je podmíněn složitou geologickou stavbou území v širokém okolí Vřídla a jeho tektonickou expozicí. Toto území, charakteristické vývěry termy a plynného oxidu uhličitého, je součástí oherského riftu, tedy významné příkopové struktury s mladým vulkanismem, ztenčenou zemské kůrou a anomálním tepelným
tokem. Směrné zlomy riftu umožňují v oblasti Karlových Varů výstup proplyněné a silně mineralizované termy z hlubších částí zemské kůry a plynu ze zemského pláště. Infiltrační území termální vody tvoří několik set km2 přilehlých pohoří. Uvolňování oxidem uhličitým bohatých fluid probíhá v hloubkách cca 30 – 60 km pod povrchem, separace CO2 se odehrává v úrovních přibližně 21 – 29 km. Hypocentra zemětřesení známých ze  sz. české části riftu se nacházejí v zemské kůře v hloubkách kolem 6,5 km.

Celý článek ZDE.

Publikace

Mezinárodní Masarykova konference – sborník příspěvků

Mezinárodní Masarykova konference nemohla proběhnout bez účasti ILaBu. Byly zde prezentovány výsledky práce univerzitních akademických a vědeckých pracovníků. ILaB reprezentovala výzkumná pracovnice Ing. Alina Huseynli. Kompletní sborník z této konference, ve kterém si lze v celém znění přečíst článek o terapeutických faktorech prostředí na příkladu léčebných lázní Lázně Kynžvart, najdete zde Sborník. Ve dnech konání byla […]

22. 1. 2021
Více
Pohyb v lesním prostředí jako součást lázeňské léčby

Klasické pojetí komplexní lázeňské léčby zahrnuje zejména léčebné procedury s využitím přírodních léčivých zdrojů (vod, peloidů a plynů). Zároveň ale klade důraz i na prostředí lázeňského místa, jeho estetickou hodnotu a mikroklima. Charakteristickým bioklimatickým činitelem, uplatňujícím se velmi příznivě v lázeňském prostředí, jsou lesy. Řada studií prokázala, že pohybové aktivity v lese mají vliv na […]

13. 1. 2021
Více
MANUÁL lázeňské léčebně–rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací

Předkládaný Manuál lázeňské léčebně-rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací, je určen především pro praktické lékaře předepisující komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou léčbu pro pacienty na základě doporučení příslušných specialistů určených dle diagnóz. Jistě ale najde uplatnění i u ostatních lékařů, studujících medicíny, fyzioterapeutů a osob jinak zainteresovaných v lázeňství. Jedná se o první ze série manuálů věnovaných procedurám […]

6. 1. 2021
Více