Rada Institutu lázeňství a balneologie vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Ředitel / ředitelka Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

25. 3. 2021
Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

Rada INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, v. v. i.

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Ředitel / ředitelka Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

(jmenování na 5 let)

Místo výkonu práce: Karlovy Vary

Předpokládaný datum nástupu: dle dohody, co nejdříve

Nabízíme

 • finanční ohodnocení plně odpovídající náročnosti práce
 • možnost uplatnění kreativních nápadů, seberealizace, dalšího vzdělávání

 

Předpoklady

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • prokazatelné zkušenosti s vedením organizace, lidských zdrojů a finančního řízení
 • znalost AJ (schopnost vést jednání)
 • výborné komunikační, řídící a koordinační schopnosti
 • vysoké pracovní nasazení při naplňování koncepce institutu
 • řidičský průkaz skupiny B

 

Výhodou

 • orientace v oblasti lázeňství a balneologie
 • zkušenost s řízením obdobné organizace
 • znalost NJ/RJ případně dalšího světového jazyka
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • orientace v příslušné legislativě a strategických dokumentech, vč. orientace v oblasti samosprávy, lázeňských měst a subjektů činných v lázeňství
 • praxe ve vedení organizace po ekonomické stránce

 

Náležitosti písemné přihlášky

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis zájemce

 


Přílohy, které zájemce připojí k přihlášce

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis s doložením dosavadní praxe, odborných znalostí a dovedností
 • koncepci o směřování, cílech a řízení instituce v rozsahu max. 3 normostran.
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce

 

Lhůta pro doručení přihlášky

19. 04. 2021 do 17 hodin, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny

 

Místo a způsob podání přihlášky

 • osobně k rukám Ing. Aliny Huseynli
 • písemně na adresu:

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.
Ing. Alina Huseynli
nábř. J. Palacha 932/20
360 01 Karlovy Vary

datová schránka : i5hbibq

 • v přihlášce uveďte kontakt (tel., e-mail)

Kontaktní osoba, která Vám v případě zájmu poskytne další informace o vyhlašované pozici: MUDr. Ladislav Špišák, CSc, e-mail: spisak@centrum.cz, mob.:731 618 273

Více informací o záměru a poslání Institutu lázeňství a balneologie v.v.i. naleznete na adrese: http://www.i-lab.cz.

 

Zasláním výše uvedených podkladů udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněné písemnou formou.

Aktuality

Inovační platforma pro oblast lázeňství a balneologie Karlovarského kraje

V rámci Inovační platformy pro oblast lázeňství a balneologie Karlovarského kraje byly představeny plány Institutu lázeňství a balneologie, prezentovány možné inovace v lázeňství a možnosti léčby a rehalibitace pro pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID-19.

9. 4. 2021
Více
Institut lázeňství a balneologie vyhlašuje výběrové řízení na pozici: středový manažer/ka

Institut lázeňství a balneologie vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Středový manažer/ka Forma zaměstnání: Plný úvazek, pracovní smlouvaPlatové podmínky: 35.000 – 45.000 KčMísto výkonu práce: Karlovy VaryUzávěrka přihlášek: 15. 4. 2021Předpokládaný datum nástupu: květen 2021 Předpoklady: ukončené VŠ vzdělání, znalost min. jednoho cizího jazyka komunikativnost, samostatnost, organizační schopnosti předchozí zkušenosti s vedením agendy, účetnictvím a administrativou základní […]

29. 3. 2021
Více
Rada Institutu lázeňství a balneologie vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Ředitel / ředitelka Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Rada INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Ředitel / ředitelka Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. (jmenování na 5 let) Místo výkonu práce: Karlovy Vary Předpokládaný datum nástupu: dle dohody, co nejdříve Nabízíme finanční ohodnocení plně odpovídající náročnosti práce možnost uplatnění kreativních nápadů, seberealizace, dalšího vzdělávání   Předpoklady ukončené vysokoškolské vzdělání prokazatelné […]

25. 3. 2021
Více
Cyklus jarních on-line přednášek

Institut lázeňství a balneologie. v.v.i. připravil CYKLUS JARNÍCH ONLINE PŘEDNÁŠEK, které vám přinášíme až k vám domů. Přednášky odborných pracovníků Institutu lázeňství a balneologie a jejich hostů jsou určené pro všechny fanoušky lázeňství, balneologie a zdravého životního stylu. Nalaďte se na přednášky pro nejbližší období 👉 17. 2. 2021 – Léčba diabetiků 2. typu v […]

1. 3. 2021
Více
SVĚTOVÝ DEN VODY 2021

Co pro vás znamená voda? OSLAVTE S NÁMI SVĚTOVÝ DEN VODY Světový den vody připadá na 22. března. V tento den oslavujeme vodní zdroje, které jsou základem všeho, co děláme. Karlovarský kraj se pyšní největší koncentrací přírodních léčivých zdrojů v rámci České republiky. ‼️ SOUTĚŽ ‼️ I my se připojujeme a pro tento významný den […]

22. 3. 2021
Více
VÝSLEDKY SOCIOEKONOMICKÉHO PRŮZKUMU V LÁZEŇSTVÍ

Tentokrát zaměřeno na profil lázeňského hosta–samoplátce a potencionálního hosta lázní, který v lázních za posledních 10 let nebyl, ale o pobytu uvažuje. V rámci Česka bylo během prosince provedeno online dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace (1012 respondentů starších 18 let). Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na vztah Čechů k lázeňství, zda respondenti vnímají i léčebnou […]

26. 2. 2021
Více
Hostem Českého rozhlasu Karlovy Vary byla ředitelka Institutu lázeňství a balneologie

Kristýna Matějů společně s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje Vojtěchem Frantou byli 4. února hosty Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tématem rozhovoru byly cíle a aktivity institutu, ale i současný stav lázeňství. Poslechněte si celý rozhovor.

5. 2. 2021
Více
Terapeutická krajina Lázní Kynžvart v hledáčku ILaBu

Lázně Kynžvart jsou tzv. klimatické lázně, tedy místo, kde přírodním léčivým zdrojem jsou specifické klimatické podmínky. Léčí se zde nemoci dýchací, kožní, metabolické, močové, trávicí a pohybové. Pacienty jsou většinou děti, ale léčba je poskytována i dospělým pacientům. Léčebné klimatické podmínky jsou výsledkem umístění v podhorské oblasti na jihozápadním svahu Slavkovského lesa (730 m n. […]

20. 11. 2020
Více