Socioekonomický průzkum v lázeňství

Aktuality projektu

Ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání probíhá v současné době sběr podkladů pro realizaci analýzy přínosů lázeňství pro Karlovarský kraj. Tato analýza si klade za cíl vyčíslit veškeré přínosy, které toto odvětví kraji přináší a měla by tak podtrhnout jeho význam pro Karlovarský kraj. V následujících měsících budou naplánovány mimo jiné strukturované rozhovory se zástupci jednotlivých lázeňských zařízení i dotazníková šetření mezi lázeňskými hosty. Toto mapování se nebude omezovat jen na Karlovarský kraj, naopak je jeho cílem získat data z celé ČR. Sběr podnětů a informací přímo od lázeňských zařízení je pro činnost Institutu lázeňství a balneologie klíčové. Výsledky projektu budou prezentovány na stránkách informačního serveru lázeňství a balneologie - SPADATA. Odpovědní pracovníci: Ing. Ondřej Hruška, Ing. Věra Marková.

O PROJEKTU

V prosinci roku 2020 zadal ILAB agentuře FOCUS provedení dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku populace České republiky. Ve spolupráci s odborníky Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl připraven soubor otázek zkoumající vztah k lázeňství, preference a jejich proměnu v souvislosti s pandemií Covid-19 a důvody proč Češi nechtějí/nemohou do lázní. Výsledky průzkumu byly během února představeny veřejnosti na dvou na sebe navazujících webinářích. Záznamy webinářů i prezentace řečníků jsou k dispozici na webových stránkách ILABu spadata.cz.

Souhrnná zpráva o výsledcích průzkumu je k dispozici ZDE.