Aktuality
|
7 července, 2021

TAČR – projekt „Terapeutická krajina“

Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou jsme podali žádost o podporu projektu „Terapeutická krajina“ v rámci 5. veřejné soutěže Programu a podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

Cílem projektu je komplexní uchopení problematiky lázeňské terapeutické krajiny. Navržený projekt vychází z hlavních zásad Evropské úmluvy o krajině, tvoří osnovu nového pohledu na krajinu lázeňských míst a přispívá k jejímu udržitelnému rozvoji. Výstupem projektu bude metodika vymezení lázeňské terapeutické krajiny a strategie, která by měla omezovat negativní vlivy urbanizace a cestovního ruchu, chránit a rozvíjet hodnoty krajiny, podporovat rozmanité, územně diferencované a z ekologického pohledu trvale udržitelné způsoby využívání krajinného potenciálu, rozvíjet a uplatňovat zásady odpovědného nakládání s přírodními zdroji a krajinou jako celkem.

Projekt získal podporu od klíčových subjektů:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Sokolovská uhelna, a.s.

Léčebné lázně Lázně Kynžvart

Státní Léčebné lázně Janské Lázně

Mariánské Lázně

Karlovy Vary

Karlovarský kraj

Aktuality

Česko-německá přeshraniční spolupráce

arrow_forward

Karlovarská lázeňská léčba – seminář pro lékaře

arrow_forward

Cesta ke zdraví – vytváření sítě relevantních aktérů v oblasti lázeňství a balneologie

arrow_forward

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky ILaB, v.v.i.

arrow_forward

Workshop VIRTUÁLNÍ REALITA SOUČÁSTÍ LÁZEŇSKÉ LÉČBY

arrow_forward

Memorandum o spolupráci s Mariánskými Lázněmi

arrow_forward