Aktuality
|
11 dubna, 2022

Technologie mění i lázeňství

Dnešní dynamická doba vyžaduje neustálé inovace a lázeňství v tomto není výjimkou. Ačkoliv se jedná o tradiční odvětví,
kde by inovativní postupy a nové technologie hledal málokdo, i zde je třeba jít s dobou a rozvíjet lázeňství tak, aby bylo
atraktivní nejenom pro stálé klienty, ale i pro novou generaci lázeňských hostů, která se potýká s jinými druhy zdravotních
problémů a zároveň je zvyklá na každodenní přítomnost nových technologií.

Více o tomto tématu si přečtete v novém čísle měsíčníku Hospodářské komory České republiky.

Technologie mění i lázeňství

Aktuality

Cyklus vzdělávacích přednášek

arrow_forward

Účast na obchodní misi Česko – Izraelské obchodní komory

arrow_forward

Mariánské Lázně získaly status „klimatické lázně“

arrow_forward

Partnerství festivalu Knižní lázně

arrow_forward

European Spas & Balneology Congress

arrow_forward

2. Balneologická konference

arrow_forward