Terapeutická krajina Lázní Kynžvart v hledáčku ILaBu

20. 11. 2020
Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

Lázně Kynžvart jsou tzv. klimatické lázně, tedy místo, kde přírodním léčivým zdrojem jsou specifické klimatické podmínky. Léčí se zde nemoci dýchací, kožní, metabolické, močové, trávicí a pohybové. Pacienty jsou většinou děti, ale léčba je poskytována i dospělým pacientům. Léčebné klimatické podmínky jsou výsledkem umístění v podhorské oblasti na jihozápadním svahu Slavkovského lesa (730 m n. m.), kde je vysoká a stálá vlhkost vzduchu. Lázně se nachází uprostřed rozsáhlých lesů smíšeného charakteru. Ovzduší se vyznačuje vysokým stupněm čistoty a nízkým obsahem alergenů a bakterií.

Institut lázeňství a balneologie v. v. i. v současné době pracuje na výzkumném projektu zaměřeném na problematiku přirozeně se vyskytujících balzamických silic v ovzduší této unikátní lokality. Jako ukazatel přítomnosti balzamických silic v ovzduší se používá stanovení alfa-pinenu, který je součástí pryskyřice jehličnanů. Pineny se do ovzduší uvolňují zejména z pryskyřice borovic a spolu s dalšími zástupci tzv. monoterpenů jsou zdrojem příjemné vůně lesních porostů. K významným pozitivním účinkům patří také vliv na dýchací soustavu člověka. Bylo ukázáno, že inhalace těchto biologicky významných látek vede ke zlepšení bronchitidy nebo chronické obstrukční plicní nemoci. Některé monoterpeny mají řadu pozitivních účinků na lidské zdraví, jiné působí jako kontaktní alergeny či mohou být pro člověka toxické. Alfa-pinen se v kombinaci s dalšími monoterpeny také využívá k léčbě onemocnění jater a žlučových cest včetně žlučových kamenů (choleretika, cholekinetika).

Úkolem této studie je stanovit, zda je obsah balzamických silic (resp. alfa-pinenu) v ovzduší lesů v lokalitě Lázní Kynžvart dostatečně vysoký, aby bylo místo potenciálně vhodné pro přirozené inhalace. První měření již proběhla v srpnu 2020 a jejich výsledky jsou velmi slibné. Inhalace přirozeně se vyskytujících balzamických silic při terénních kúrách lázeňských hostů by mohla potencovat účinek léčebného pobytu. Do jaké míry zvýšená koncentrace alfa-pinenu v ovzduší ovlivňuje vývoj chorob dýchacího ústrojí léčených v Lázních Kynžvart by mělo být předmětem dalšího výzkumu.

Popiska obrázku se strukturou pinenu:
Alfa-pinen je chemická látka ze skupiny monoterpenů. Přestože se monoterpeny vyskytují ve všech organismech, syntetizovat je dokáží pouze rostliny, bakterie a některé druhy hmyzu. Z evoluční hlediska tyto organické molekuly způsobují buď nepříjemný zápach a chuť pryskyřice, aby odradily určité druhy živočichů, které by se jinak drahocennými květy živily a/nebo naopak se staly voňavými atraktanty za účelem opylení.

Autor článku: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D. | výzkumná pracovnice ILaBu


Použitá literatura:

Bahare S., Therapeutic Potential of α- and β-Pinene: A Miracle Gift of Nature, Biomolecules 9, 738, doi:10.3390/biom9110738, 2019.
Dvořáková M., Monoterpeny v rostlinách, Chem. Listy 105, 839845, 2011.
Loreto F., lnfluence of Environmental Factors and Air Composition on the Emission of a-Pinene from Quercus ilex Leaves, Plant Physiol. 110, 267-275, 1996.

Aktuality

Terapeutická krajina Lázní Kynžvart v hledáčku ILaBu

Lázně Kynžvart jsou tzv. klimatické lázně, tedy místo, kde přírodním léčivým zdrojem jsou specifické klimatické podmínky. Léčí se zde nemoci dýchací, kožní, metabolické, močové, trávicí a pohybové. Pacienty jsou většinou děti, ale léčba je poskytována i dospělým pacientům. Léčebné klimatické podmínky jsou výsledkem umístění v podhorské oblasti na jihozápadním svahu Slavkovského lesa (730 m n. […]

20. 11. 2020
Více
Pohyb a prožitek

Shrnutí aktuálního poznání účinků pohybové aktivity v lese ZDE.

13. 1. 2021
Více
Přednášky pro Západočeskou univerzitu

Studenti a pedagogové Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU se dne 26. 11. účastnili on-line odborné PŘEDNÁŠKY z BALNEOLOGIE. Přednášejícími byli výzkumní pracovníci Institutu lázeňství a balneologie. Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc., prezentoval Klinickou balneologii a RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., vystoupil s příspěvkem na téma Přírodní […]

28. 11. 2020
Více
Hledáme kolegu na pozici Analytik v oblasti lázeňství a balneologie

Podrobnosti k pracovní pozici a kontakt pro podání přihlášky najdete zde.

23. 11. 2020
Více