Lázeňská terapeutická krajina

Co je cílem projektu?

Definování a vymezení specifického krajinného útvaru „Lázeňská terapeutická krajina“. Navrhovaný projekt svým postupem by měl jednoznačně vymezit vlastnosti a parametry území, které může mít na lidské zdraví pozitivní léčivý účinek. K uplatnění lázeňského léčebného procesu může dojít teprve v určitém prostředí, v němž je harmonicky sladěno několik požadavků. Dochází zde k prolnutí a vzájemné vazbě hygienických, environmentálních a estetických předpokladů s vlastní balneologickou léčebnou metodou. Navrhovaný projekt ve své podstatě nemá analogii.

Úvod do problematiky

Pojem „terapeutická krajina“ poprvé definoval Wilbert Gessler v roce 1992 jako „konkrétní prostředí, které přispívá k dosažení fyzického, duševního a duchovního uzdravení“. V českém prostředí byl pojem „lázeňská terapeutická krajina“ použit hlavně v dokumentaci k nominaci Slavných lázní Evropy / The Great Spas of Europe na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V rámci nominace je tento termín spojován hlavně s parky a lesy spadajícími do památkově chráněné oblasti lázeňského místa. Přesná definice pojmu lázeňská terapeutická krajina zatím v českém prostředí chybí. V lázeňských místech je třeba klást důraz na co největší využívání přírodního prostředí lázní, na komplexnost lázeňské léčby. To je také jedním z důvodů, proč je třeba lázeňská místa nejen chránit, ale i plánovitě rozvíjet. Úloha lázní v tomto směru je velmi závažná, zejména s přihlédnutím k dalšímu vývoji lázeňství, které bude zaměřeno nejen na rehabilitaci po skončení akutního stadia nemoci a léčbu chronických onemocnění, ale i na prevenci civilizačních chorob a duševních poruch.

více

Více o lázeňské terapeutické krajině

Zde jsou představeny příspěvky, články a on-line přednášky výzkumných pracovníků Institutu lázeňství a balneologie, které se zabývají problematikou lázeňské terapeutické krajiny.

Hledáme nové projektové partnery. Máte-li zájem s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás.

Ing. Alina Huseynli
výzkumná pracovnice