Publikace
|
9 prosince, 2020

Vliv specifického přírodního prostředí Karlových Varů z pohledu geologa

Karlovy Vary, 20. 5. 2020 | Vznik mohutné a hluboce zakotvené karlovarské zřídelní struktury je podmíněn složitou geologickou stavbou území v širokém okolí Vřídla a jeho tektonickou expozicí. Toto území, charakteristické vývěry termy a plynného oxidu uhličitého, je součástí oherského riftu, tedy významné příkopové struktury s mladým vulkanismem, ztenčenou zemské kůrou a anomálním tepelným
tokem. Směrné zlomy riftu umožňují v oblasti Karlových Varů výstup proplyněné a silně mineralizované termy z hlubších částí zemské kůry a plynu ze zemského pláště. Infiltrační území termální vody tvoří několik set km2 přilehlých pohoří. Uvolňování oxidem uhličitým bohatých fluid probíhá v hloubkách cca 30 – 60 km pod povrchem, separace CO2 se odehrává v úrovních přibližně 21 – 29 km. Hypocentra zemětřesení známých ze  sz. české části riftu se nacházejí v zemské kůře v hloubkách kolem 6,5 km.

Celý článek ZDE.

Publikace

Odborný časopis „Lázeňství a balneologie“

arrow_forward

The Mental Health Benefits of Nordic Walking Training in Natural Therapeutic Landscape of Karlovy Vary

arrow_forward

Technologie mění i lázeňství

arrow_forward

Závěrečná zpráva Očima lázeňských hostů

arrow_forward

Manuály lázeňské léčebně–rehabilitační péče

arrow_forward

Význam kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví

arrow_forward