Aktuality
|
16 prosince, 2021

Význam kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví

O významu kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví si můžete přečíst v prosincovém vydání vědeckého impaktovaného časopisu Chemické listy.

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled forem výskytu křemíku ve vodách, ve stručnosti popsat problematiku analytického stanovení křemíkových sloučenin a shrnout současný stav poznání o terapeutickém působení nejvýznamnějšího zdroje biologicky využitelného křemíku – kyseliny orthokřemičité.

Ukazuje se, že minerální vody mohou být díky obsahu kyseliny orthokřemičité významným zdrojem křemíku pro organismus. Tuto jejich vlastnost by bylo možné v budoucnu využít i k rozšíření spektra jejich aplikace v lázeňské léčbě i prevenci.

Význam kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví

Aktuality

73. vědecký kongres světové federace hydroterapie a klimatoterapie

arrow_forward

ESPA Innovation Award 2022

arrow_forward

EUROPEAN SPAS CONGRESS v Piešťanech

arrow_forward

Návštěva výzkumného a vývojového střediska PMIScience

arrow_forward

Balneotechnické dny 2022 v Lúčkách, Slovensko

arrow_forward

Hydrogeologický a inženýrskogeologický kongres v Ústí nad Labem

arrow_forward