Aktuality
|
31 května, 2021

Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany a péče o životní prostředí přírodních léčebných lázní

Z důvodu dlouhodobé absence odborných aktivit a výzkumné činnosti v oblasti ochrany a péče o životní prostředí přírodních léčebných lázní v Karlovarském kraji je žádoucí rozvoj kompetencí a osvěta cílových skupin obyvatelstva. Změna klimatu má zásadní dopad na krajinný pokryv (lesy, mokřady, vodní tělesa), který má svou velkou úlohu nejen pro přirozenou ochranu bioklimatu lázní, ale i pro tvorbu a udržování co nejvyšší a nejstálejší hladiny podzemních vod. Přírodní léčivé zdroje mají pro existenci lázeňských míst klíčový význam, proto je nutné realizovat výchovné aktivity, osvětu a edukaci o změně klimatu tak, aby vedly ke změně lidského myšlení a jednání, a propagovaly zásady odpovědného nakládání s přírodními zdroji a krajinou jako celkem.

Institut lázenství a balneologie, v.v.i. podal žádost o finanční podporu projektu „Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany a péče o životní prostředí přírodních léčebných lázní“ v rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP).

Aktuality

Česko-německá přeshraniční spolupráce

arrow_forward

Karlovarská lázeňská léčba – seminář pro lékaře

arrow_forward

Cesta ke zdraví – vytváření sítě relevantních aktérů v oblasti lázeňství a balneologie

arrow_forward

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky ILaB, v.v.i.

arrow_forward

Workshop VIRTUÁLNÍ REALITA SOUČÁSTÍ LÁZEŇSKÉ LÉČBY

arrow_forward

Memorandum o spolupráci s Mariánskými Lázněmi

arrow_forward