Aktuality
|
31 května, 2021

Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany a péče o životní prostředí přírodních léčebných lázní

Z důvodu dlouhodobé absence odborných aktivit a výzkumné činnosti v oblasti ochrany a péče o životní prostředí přírodních léčebných lázní v Karlovarském kraji je žádoucí rozvoj kompetencí a osvěta cílových skupin obyvatelstva. Změna klimatu má zásadní dopad na krajinný pokryv (lesy, mokřady, vodní tělesa), který má svou velkou úlohu nejen pro přirozenou ochranu bioklimatu lázní, ale i pro tvorbu a udržování co nejvyšší a nejstálejší hladiny podzemních vod. Přírodní léčivé zdroje mají pro existenci lázeňských míst klíčový význam, proto je nutné realizovat výchovné aktivity, osvětu a edukaci o změně klimatu tak, aby vedly ke změně lidského myšlení a jednání, a propagovaly zásady odpovědného nakládání s přírodními zdroji a krajinou jako celkem.

Institut lázenství a balneologie, v.v.i. podal žádost o finanční podporu projektu „Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany a péče o životní prostředí přírodních léčebných lázní“ v rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP).

Aktuality

Příprava projektu „Přeshraniční přenos technologií a znalostí v oblasti lázeňství a balneologie“

arrow_forward

Den otevřených dveří

arrow_forward

Pozvánka na první ročník odborné konference Moderní technologie v lázeňství!

arrow_forward

Klinická studie účinků tradiční karlovarské pitné kúry

arrow_forward

Studie účinků karlovarské pitné kúry #PijuPrameny

arrow_forward

Hledáme finančního manažera!

arrow_forward