Vzdělávání

Jedním z problémů současného lázeňství je nedostatek odborníků, proto se soustředíme i na vzdělávací aktivity. Snažíme se svou činností přispět k  vybudování pobočky vysoké školy či samostatné vysoké školy se zaměřením na fyzikální medicínu, rehabilitaci a balneologii v Karlovarském kraji.

Pracovníci ILaB, v. v. i. se v roce 2021 stali vedoucími následujících bakalářských prací studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni:

Lázeňská léčebně – rehabilitační péče u pacientů s asthma bronchiale (RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.)

Klimatoterapie jako léčebná metoda u pacientů trpícími respiračními chorobami (RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.)

Terénní kůry v lázních – možnosti a vliv na zdravotní stav pacienta (MUDr. Ladislav Špišák, CSc.)

Organizace fyzioterapeutického pracoviště v lázeňských zařízeních (MUDr. Ladislav Špišák, CSc.)

Místo fyzioterapie v léčbě spánkové apnoe (MUDr. Ladislav Špišák, CSc.)

Úloha fyzioterapie v lázeňské léčbě diabetické neuropatie (MUDr. Ladislav Špišák, CSc.)

V roce 2020 byli pracovníci ILaB, v.v.i. vedoucími těchto bakalářských prací studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni:

Úloha fyzioterapie v lázeňské léčbě komplikací diabetes mellitus (MUDr. Ladislav Špišák, CSc.)

Úloha fyzioterapie v lázeňské léčbě diabetes mellitus u dětí (MUDr. Ladislav Špišák, CSc.)

Fyzioterapie v lázeňské léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.)

Využití měkkých technik v lázeňské léčbě vertebrogenních onemocnění (MUDr. Helena Safariková)