VZTAH ČECHŮ K LÁZEŇSTVÍ – SOCIOEKONOMICKÝ PRŮZKUM

19. 2. 2021
VS

Jaký je vztah Čechů k lázeňství? Tuto a další otázky si položil Institut lázeňství a balneologie. Odpovědi hledal prostřednictvím socioekonomického průzkumu.

Tým z Institutu lázeňství a balneologie realizoval ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomické ZČU Plzeň a z Jihočeské univerzity socioekonomický průzkum zaměřený na téma lázeňství. Sběr dat provedla agentura FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu.

V rámci Česka bylo během prosince provedeno online dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace (1012 respondentů starších 18 let). Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na vztah Čechů k lázeňství, zda respondenti vnímají i léčebnou funkci lázeňství, co jim brání v tom, aby lázně více využívali a jak jejich postoj k lázním ovlivnila pandemie COVID-19. 

Výzkum mimo jiné ukázal, že 28 % dotázaných absolvovalo za posledních 10 let aspoň jednou lázeňský pobyt v České republice, z toho desetinu tvořila populace ve věku 18–25 let.

35 % respondentů uvažuje o pobytu v lázních v tomto roce, zájem mezi ženami a muži je vyrovnaný (48 % ženy, 52 % muži). Nejčastějším důvodem pro lázeňský pobyt je odpočinek a relax, léčebný pobyt na doporučení lékaře se v důvodech návštěvy lázní umístil hned na druhém místě.

Více jak 30 % dotazovaných by o lázeňském pobytu uvažovalo při možnosti čerpání finančního příspěvku.

Analýze dat tohoto šetření se věnoval tým ve složení Kristýna Matějů, Alina Huseynli, Ondřej Hruška a Věra Simeth (Institut lázeňství a balneologie), Jan Vávra (Jihočeská univerzita) a Petr Janeček (Fakulta ekonomická ZČU).

Základní data z průzkumu byla laické i odborné veřejnosti představena na webináři, který se uskutečnil dne 10. 2. 2021. Záznam webináře je k dispozici na You Tube a prezentace přednášejících jsou k dispozici na www.spadata.cz . Prezentované výsledky ukázaly mimo jiné i obecnější profil lázeňského hosta a jeho vztah k lázním v souvislosti s pandemií COVID-19. Mezi účastníky webináře byla uspořádána anketa, která ukázala, že je o tuto problematiku zájem.

Navazující Webinář II, který se uskuteční dne 24. 2. od 13:00 hodin a v reakci na ohlasy účastníků předchozí akce bude zaměřen na profil lázeňského hosta, který navštěvuje lázně jako samoplátce a profil potenciálního hosta lázní, který v lázních za posledních 10 let nebyl, ale o pobytu uvažuje.

Pro účast na webináři je nutná registrace, odkaz ZDE. Zájemci bude zaslán odkaz. Webinář bude probíhat v Zoom platformě.

Webináře a přednášky jsou zpětně ke shlédnutí na Youtube kanále Institutu.

Aktuality

VZTAH ČECHŮ K LÁZEŇSTVÍ – SOCIOEKONOMICKÝ PRŮZKUM

Jaký je vztah Čechů k lázeňství? Tuto a další otázky si položil Institut lázeňství a balneologie. Odpovědi hledal prostřednictvím socioekonomického průzkumu. Tým z Institutu lázeňství a balneologie realizoval ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomické ZČU Plzeň a z Jihočeské univerzity socioekonomický průzkum zaměřený na téma lázeňství. Sběr dat provedla agentura FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou […]

19. 2. 2021
Více
Hostem Českého rozhlasu Karlovy Vary byla ředitelka Institutu lázeňství a balneologie

Kristýna Matějů společně s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje Vojtěchem Frantou byli 4. února hosty Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tématem rozhovoru byly cíle a aktivity institutu, ale i současný stav lázeňství. Poslechněte si celý rozhovor.

5. 2. 2021
Více
Terapeutická krajina Lázní Kynžvart v hledáčku ILaBu

Lázně Kynžvart jsou tzv. klimatické lázně, tedy místo, kde přírodním léčivým zdrojem jsou specifické klimatické podmínky. Léčí se zde nemoci dýchací, kožní, metabolické, močové, trávicí a pohybové. Pacienty jsou většinou děti, ale léčba je poskytována i dospělým pacientům. Léčebné klimatické podmínky jsou výsledkem umístění v podhorské oblasti na jihozápadním svahu Slavkovského lesa (730 m n. […]

20. 11. 2020
Více
Kraj chce podpořit rozvíjení kulturních a kreativních odvětví v regionu

Karlovy Vary (19. 1. 2021) Kulturní a kreativní odvětví, jako je například, architektura, design, reklama, hudba, film a další, potřebují v našem kraji podpořit a získat prostor pro svůj rozvoj. Z toho důvodu se uskutečnila online diskuse hlavních aktérů těchto odvětví v našem regionu s náměstkem hejtmana Vojtěchem Frantou a uvolněnou zastupitelkou Markétou Monsportovou, kteří se v rámci svých svěřených […]

19. 1. 2021
Více