Aktuality
|
13 července, 2021

Získali jsme finanční podporu z Fondu malých projektů Česko–Bavorsko!

Navazujeme spolupráci s okresem Wunsiedel a Euregio Egrensis.
Na základě konstruktivní videokonference zástupců ILABu, okresu Wunsiedel a Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis předložil ILAB partnerům možnosti přeshraniční spolupráce. Naším prvním společným krokem s aktéry z Bavorska bylo podání žádosti o finanční podporu projektu z Fondu malých projektů Česko–Bavorsko.

Projekt byl schválen a bude financován z dispozičního fondu programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Cíl ETZ 2014–2020 (INTERREG V).

V rámci projektu dojde k seznámení relevantních aktérů lázeňství z oblasti severovýchodní části Bavorska a Karlovarského kraje a výměně informací o strukturách lázeňského systému. Během setkání bychom chtěli najít společná témata a vzájemně se propojit, abychom v nadcházejícím období financování EU mohli zahájit kooperačních projekty.

Prvním krokem budou tři česko–německé virtuální on–line workshopy se všemi aktéry, jako jsou obce, organizace a výzkumné instituce spojené s lázeňstvím, které se budou věnovat strukturám v obou zemích a zpracování společných témat. Na těchto workshopech se bude projednávat zejména dopad koronavirové pandemie na lázeňství a možnosti pro budoucí vývoj.
Jazykovou komunikaci v oblasti lázeňství by měla usnadnit další součást projektu, a to česko–německý glosář výrazů z oboru lázeňství, kteří zpracují zástupci žadatele, projektového partnera a další aktéři.

Již dnes víme, že řešitelé tohoto malého projektu mají společný zájem a tím jsou inovace a moderní technologie přispívající ke konkurenceschopnosti v lázeňském odvětví. V zájmu obou stran je i koncepčně řešit ochranu přirozených vývěrů zdrojů minerálních vod na zájmovém území.

Aktuality

Cyklus vzdělávacích přednášek

arrow_forward

Účast na obchodní misi Česko – Izraelské obchodní komory

arrow_forward

Mariánské Lázně získaly status „klimatické lázně“

arrow_forward

Partnerství festivalu Knižní lázně

arrow_forward

European Spas & Balneology Congress

arrow_forward

2. Balneologická konference

arrow_forward