Dosažené výsledky

V průběhu krátkého čtyřletého působení jsme dokázali dosáhnout významných úspěchů, včetně získání patentu, užitných vzorů, publikování článků s velkým IF, realizace několika klinických studií ve spolupráci s lázeňskými zařízeními a mnoho dalšího.

Patent:

 • Patent č. 308971 „Způsob úpravy humolitů a jejich využití v balneologii a wellness procedurách a při transdermálních aplikacích zdraví prospěšných látek“

Užitné vzory:

 • Užitný vzor č. 37120 “Přípravek na podporu flóry lázeňské terapeutické krajiny”
 • Užitný vzor č. 34666 “Dezintegrované humolity a jejich využití v balneologii a wellness procedurách a při transdermálních aplikacích zdraví prospěšných látek”

Vybrané odborné články:

 • Smrhová, T., Jani, K., Pajer, P., Papinusová, G., Vylita, T., Šuman, J., Strejček, M., Uhlík, O. (2022): Prokaryotes of renowned Karlovy Vary (Carlsbad) thermal springs: phylogenetic and cultivation analysis. Environmental Microbiome, 17 (1):48. IF: 6,36
 • Fischer, T., Hrubcová, P., Dahm, T., Woith, H., Vylita, T., Ohrnberger, M. et al. (2022): ICDP drilling of the Eger Rift observatory: magmatic fluids driving the earhtquake swarms and deep biosphere. Scientific Drilling. 
 • Kinkorová, J. (2022) Trendy v lázeňství v době postkovidové, dopady a perspektivy. Časopis lékařů českých 161 (7-8): 329-331.
 • Huseynli, A., Vylita, T. (2021) Význam kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví. Chemické listy, 115, 651−657. IF: 0,381.
 • Huseynli, A., Špišák, L. (2022) Úloha lázeňské péče v prevenci duševního zdraví. Odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky Florence. ISSN 2570-4915
 • Huseynli, A. (2021) Pohyb v lesním prostředí jako součást lázeňské léčby. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.) a kol. Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. ISBN 978-80-87723-91-3.
 • Huseynli, A., Hloušková, P., Marková, V., Safariková, H. (2021) Analýza změn aktuálního psychického stavu pracovníků Integrovaného záchranného systému (IZS) po absolvování týdenní lázeňské péče. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích 5(1): 70-78. ISSN 2570-7612.
 • Huseynli, A., Marková, V. (2021) The mental health benefits of Nordic walking training in natural therapeutic landscape of Karlovy Vary. Acta Salus Vitae, 9(2), 36-43.
 • Marková, V., Pešek, M., Špišák, L. (2022) Intenzivní rehabilitace a léčba po onemocnění COVID-19, Stud.Pneumol et Phthiosel, 82, č.5.

Odborné studie:

 • Vylita, T., Zeman, L., Huseynli, A., Špišák, L. (2022) Prameny a okolí – potenciál prostoru. Odborná studie.
 • Špišák, L., Vurm, V., Safariková, H., Benešová, D., Huseynli, A., Hloušková, P., Marková, V., Simeth, V. (2022) Komplexní analýza stávajících léčebných procedur Alžbětiných lázní a návrh na jejich vylepšení a inovace. Odborná studie.
 • Hloušková, P., Špišák, L., Safariková, H., Vurm, V., Ludvík, J. (2022) Manuál lázeňské léčebně-rehabilitační péče. Balneoprovoz a jeho specifika.
 • Hloušková, P., Špišák, L., Safariková, H., Vurm, V., Benešová, D. (2022) Komunikace lázeňského lékaře a pacienta. Poznatky z praxe. 
 • Hloušková, Špišák (Ed.), Bónová, Maršík, Safariková, Ulrych, Vur (2022) Metodika podávání balneoprocedur I (Aplikace přírodních léčivých vod, zřídelního plynu, oxygenoterapie, aplikace peloidů a bahen, radioterapie).
 • Hloušková, P., Špišák, L. (2021) Metodika podávání balneoprocedur II (elektroterapie, fototerapie, dietoterapie, edukace, klimatoterapie).
 • Špišák, L., Vurm, V., Hloušková, P., Safariková, H. (2021) Metodika podávání balneoprocedur III (hydroterapie, termoterapie a mechanoterapie).

Pracovníci ILaB se aktivně účastní národních a mezinárodních konferencí, mezi které patří například:

 • Huseynli, A. The 73rd General Assembly and International Scientific Congress “Balneology in changing societies” Multilateral approach to health care and well-being. Příspěvek na téma: The role of complex spa treatment in the mental health prevention. 2022.
 • Huseynli, A. 26. kongres Evropské asociace lázní (ESPA). Příspěvek na téma: Technologie virtuální reality a její možné uplatnění v lázeňské péči. 2022.
 • Huseynli, A. 42. Imunoanalytické dny, Fakultní nemocnice Plzeň. Příspěvek na téma “Potenciál terapeutické krajiny lázeňských měst v prevenci nemocí, které přímo souvisejí s moderním způsobem života”. 2022.
 • Vylita, T. Balneotechnické dny v Lúčkách, Slovensko. Příspěvek na téma: Ze zřídelních struktur severozápadních Čech. 2022.
 • Hloušková, P., Vylita, T. Jubilejný XXX. Zjazd SS FBLRP, Bratislava. Příspěvek na téma: Atmosférická koncentrace pinenů ve vybraných lokalitách Lázní Kynžvart: terapeutický potenciál. 2022.
 • Špišák, L. 82. vědecká konference Americké diabetologické asociace, New Orleans. Příspěvek na téma: Léčba diabetu 2. typu v lázních. 2022.
 • Marková, V., Huseynli, A. International Scientific Conference “Wellness, health and Quality of Life“. The College of Physical Education and Sport PALESTRA. 2021.
 • Huseynli, A., Simeth, V., Hruška, O. – Evropský kongres historických termálních měst a Valné shromáždění EHTTA (European Historic Thermal Town Association). 2021.