Manuály lázeňské léčebně–rehabilitační péče

Série manuálů lázeňské léčebně-rehabilitační péče vznikla na základě objednávky Karlovarské agentury rozvoje podnikání s podporou programu Smart Akcelerátor 2.0. Cílem manuálů je pomoci zdravotnickým pracovníkům (lékařům, sestrám, fyzioterapeutům) v zajištění zdravotní péče o pacienty léčené v lázních.

Série manuálů lázeňské léčebně-rehabilitační péče vznikla na základě objednávky Karlovarské agentury rozvoje podnikání s podporou programu Smart Akcelerátor 2.0. Cílem manuálů je pomoci zdravotnickým pracovníkům (lékařům, sestrám, fyzioterapeutům) v zajištění zdravotní péče o pacienty léčené v lázních.

  1. Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur I. – tento díl je určen především poskytovatelům lázeňské péče – lékařům, zdravotním sestrám, fyzioterapeutům a masérům. Jistě v něm, ale najdou informace i ostatní lékaři a studenti zdravotnických oborů mající zájem o provádění léčebných procedur.
  2. Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče Metodika podávání balneoprocedur II. – druhá část Manuálu metodiky poskytování balneoprocedur je zaměřena na část fyzioterapie, která se zabývá vědecky podloženým terapeutickým použitím působení různých druhů energie na lidský organismus.
  3. Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče Metodika podávání balneoprocedur III. – tento díl je věnován léčbě formou hydroterapie, termoterapie a mechanoterapie.
  4. Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Balneoprovoz a jeho specifika – tento manuál je další z manuálů , které mají za cíl pomoci především zdravotnickým pracovníkům – lékařům, zdravotním sestrám, fyzioterapeutům a lázeňským v zajištění zdravotní péče o pacienty léčené v našich lázních. Upozorňuje na nejdůležitější právní předpisy v této oblasti, včetně práv a povinností pacientů i zdravotnických pracovníků, popisuje optimální organizaci balneoprovozu, udává požadavky na minimální personální a věcné vybavení balneoprovozu. V závěru se zaměřuje na ekonomiku balneoprovozu, nákladové položky a rentabilitu.
  5. Manuál lázeňské léčebně-rehabilitační péče. Obecné principy a speciální přístupy dle indikací – předkládaný Manuál lázeňské léčebně-rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací, je určen především pro praktické lékaře předepisující komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou léčbu pro pacienty na základě doporučení příslušných specialistů určených dle diagnóz. Jistě ale najde uplatnění i u ostatních lékařů, studujících medicíny, fyzioterapeutů a osob jinak zainteresovaných v lázeňství.
  6. Správa přírodních léčivých zdrojů – ZPMV, plyny a peloidy – cílem tohoto manuálu je trvale udržitelné využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod definovaných zákonem č. 164/2001 Sb.
  7. Komunikace lázeňského lékaře a pacienta. Poznatky z praxe – předkládaná příručka nabízí praktický přístup ke komunikaci lékaře s pacientem, neboť jejich vztah zásadně ovlivňuje úspěch lázeňské léčby. Pacient podstupující komplexní lázeňskou léčbu se v lázeňském zařízení dostává do kontaktu se zdravotnickým personálem (lékaři, zdravotními sestrami, fyzioterapeuty, nutričními terapeuty, lázeňskými, pomocným zdravotnickým personálem) a s obsluhujícím personálem (servírkami, číšníky, pokojskými, uklízečkami atd.).

Dokumenty ke stažení

Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur I.
.
Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur II.
.
Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur III.
.
Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Balneoprovoz a jeho specifika
.
Manuál lázeňské léčebně-rehabilitační péče. Obecné principy a speciální přístupy dle indikací
.
Správa přírodních léčivých zdrojů – ZPMV, plyny a peloidy
.
Komunikace lázeňského lékaře a pacienta. Poznatky z praxe
.