O Institutu lázeňství a balneologie

Institut lázeňství a balneologie je veřejná výzkumná instituce zřízená v roce 2019 Karlovarským krajem. Cílem instituce je obnovit v České republice výzkum v oblasti lázeňství a balneologie.

hlavní aktivity

Předmětem hlavní činnosti ILaB jsou zejména:

Výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hydrogeologie, balneomedicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekonomických a s nimi související mezioborovou spolupráci.

Propagace výsledků výzkumu a zpracování odborných studií, které mají charakter výzkumu.

Spolupráce s výzkumnými institucemi, odbornými pracovišti, vysokými školami a dalšími organizacemi a společnostmi v oblasti výzkumu a vývoje v lázeňství a balneologii.

Zkoumání nových možností regionálního rozvoje s využitím potenciálu přírodních léčivých zdrojů a následná koordinace možností rozvoje území.

Předmětem další a jiné činnosti ILaB jsou zejména

  • Poradenská, odborně posudková a informační činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů, v oblasti společenskovědní a příbuzných oborů.
  • Vzdělávací a školící činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů a příbuzných oborů.
  • Podpora aktivit za účelem zařazení balneologie a lázeňství do vzdělávacího systému a koordinace aktivit za účelem vzniku vysoké školy nebo pobočky vysoké školy se zaměřením na lázeňství a balneologii.
  • Publikační činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů, v oblasti společenskovědní a příbuzných oborů.
  • Certifikace lázeňských provozů včetně evropské certifikace.
  • Poradenská, odborně posudková a informační činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů, v oblasti společenskovědní a příbuzných oborů.
  • Vzdělávací a školící činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů a příbuzných oborů.

Jsme významným členem mezinárodních organizací

ILaB je členem významných mezinárodních uskupení v oblasti lázeňství a balneologie jako je ESPA (European Spas Association) a FEMTEC (World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy). Aktivně spolupracujeme i s Bavorským svazem lázní.

Rada instituce

Složení Rady instituce je platné k 21.1.2024.

Dokumenty ke stažení

Jednací řád Rady instituce
Volební řád Rady instituce
Archiv dokumentů

Dozorčí rada

Složení Dozorčí rady je platné k 1.1.2024.

Dokumenty vztahující se k dozorčí radě