strategický projekt

Společné výzkumné pracoviště pro telemedicínské technologie v lázeňství

Cílem projektu je spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Proč?

Nepříznivý vývoj v lázeňství v ČR, kdy více než 30 let chyběla vědecko výzkumná základna, vedl ke stagnaci českého lázeňství v rámci resortu zdravotnictví. Přitom efektivní přenos výsledků VaV z výzkumné sféry do aplikační oblasti a jejich následné využití má klíčový význam pro rozvoj lázeňství a balneologie. Nové možnosti v oblasti lázeňství a balneologie otevírá zavádění nových léčebných metod v kombinaci s možnostmi telemedicíny, což umožňuje nejenom možnost vzdálené léčby, ale především uzpůsobení terapie na základě sledování rozličných zdravotních indikátorů pacienta a vyhodnocování individuální progrese.

Co?

Cílem projektu je spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím rozvoje společného vědecko-výzkumného pracoviště v oblasti telemedicínských technologií v lázeňství, které umožní realizovat komplexní interdisciplinární výzkumné studie s vysokým aplikačním potenciálem.

Jak?

V rámci projektu dojde k realizaci konkrétních společných výzkumných záměrů – na základě klinického testování vybraných telemedicínských technologií budou navrženy a vytvořeny nové léčebné programy pro lázeňská zařízení, založené na implementaci nejnovějších technologií a procesů v oblasti telemedicíny.

Co to znamená pro aplikační sféru?

Projekt umožní přizpůsobit výzkumnou agendu Institutu lázeňství a balneologie přímo potřebám karlovarské aglomerace. Výměna znalostí uvnitř regionu přispívá k vytvoření společné regionální znalostní základny, která může být zdrojem jedinečných výhod místních firem. Rozvoj společného výzkumného pracoviště povede ke zvýšení atraktivity aglomerace pro pracovníky v oborech s vysokou přidanou hodnotou (VaV) a povede k vytvoření zelených pracovních míst.

Aktuální progres

Projekt se připravuje k podání do OP JAK.

Za projekt zodpovídá

Ing. Alina Huseynli, MBA
Ředitelka institutu
Kontaktujte mě