Vzdělávací činnost

Jedním z problémů současného lázeňství je nedostatek odborníků, proto se soustředíme i na vzdělávací aktivity. Snažíme se svou činností přispět k  vybudování pobočky vysoké školy či samostatné vysoké školy se zaměřením na fyzikální medicínu, rehabilitaci a balneologii v Karlovarském kraji.

Institut lázeňství a balneologie je vědecká instituce, která se zaměřuje na nezávislý základní a aplikovaný výzkum v oblasti lázeňství a balneologie. Jedním z našich hlavních cílů je šíření znalostí prostřednictvím výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti balneologie, lázeňství, přírodních léčivých zdrojů a sociálně-ekonomických věd a dalších příbuzných oborech.

V rámci našeho strategického projektu, Centra lázeňského výzkumu, se zaměřujeme na vzdělávání pracovníků v oboru lázeňství a balneologie. Rozvoj jejich profesních dovedností je pro nás klíčový, neboť přispívá k zvýšení zájmu a motivace pracovníků v tomto odvětví.

Proč?

Vzdělání je základním pilířem každé společnosti a klíčovým faktorem pro kulturní a ekonomický pokrok. V době, kdy nové technologie rychle vytlačují ty starší, je důležité držet krok s aktuálními požadavky trhu práce. Neustálý rozvoj moderní společnosti výrazně mění požadavky na nové dovednosti a kvalifikace pracovníků, a to nejen v oblasti lázeňství. S tím přicházejí nové výzvy i etická dilemata. Dynamika těchto změn vyvolává rostoucí potřebu neustálého učení, což zdůrazňuje význam dalšího odborného i zájmového vzdělávání. Proto se zaměřujeme na poskytování kvalitních vzdělávacích programů, které reflektují potřeby současné společnosti.

Co?

Potřeba navazujícího vzdělávání je klíčová pro zajištění kvalitnější a udržitelnější lázeňské léčebně rehabilitační péče, ekonomický rozvoj, inovace, zlepšení ochrany přírodních léčivých zdrojů a zajištění konkurenceschopnosti lázeňství jako oboru. Cílem je vytvořit systémové mechanismy a prostředí dalšího vzdělávání na všech úrovních vzdělávání v ČR. Účastníci dalšího vzdělávání si budou moci snadněji rozšiřovat a prohlubovat své kompetence, budou se moci lépe orientovat v nabídce vzdělávaní v příslušných balneologických oborech tak, aby získali potřebné znalosti a dovednosti na základě kvalitních vzdělávacích programů, které budou vycházet z aktuálních požadavků trhu práce.

Jak?

Náš vzdělávací koncept se zaměřuje na propojení s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu v této oblasti a s praktickými aplikacemi v podnikatelské sféře.

• Nabízíme školení a kurzy, které rozšiřují znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje lázeňství a balneologie, léčebných metod, inovací a postupů v ochraně přírodních léčivých zdrojů.

• Poskytujeme informační a osvětové materiály pro odbornou i laickou veřejnost, které zdůrazňují výhody a principy udržitelného lázeňství.

• Pořádáme odborné semináře pro lékaře a střední zdravotnický personál, jejichž kvalita a odbornost je certifikována Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester, a jsou garantovány odbornými organizacemi.

• Organizujeme veřejné akce, workshopy a prezentace, které podporují povědomí o důležitosti lázeňství.

• Uskutečňujeme konference, semináře a fóra, která umožňují výměnu znalostí, diskusi a sdílení osvědčených postupů a principů.

• Spolupracujeme s akademickými institucemi na rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávání v oblasti lázeňství a balneologie.

• Rozvíjíme balneologický informační systém a zlepšujeme podmínky pro vědecký výzkum v oboru, aby získal větší význam v rámci dalších medicínských a přírodovědných oborů.

V rámci vzdělávání spolupracujeme:

  • Česká lékařská komora
  • Univerzita Karlova
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Západočeská univerzita v Plzni