Časopis “Lázeňství a balneologie. Spa and Balneology”

Naším cílem je navázat na tradici „Balneologických listů“, které byly vydávány Výzkumným ústavem balneologickým (VÚB) od roku 1973 a v roce 1990 bylo jejich vydávání ukončeno v souladu s ukončením činnosti ústavu.

Aktuální číslo

LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE IV

Naším cílem je navázat na tradici „Balneologických listů“, které byly vydávány Výzkumným ústavem balneologickým (VÚB) od roku 1973 a v roce 1990 bylo jejich vydávání ukončeno v souladu s ukončením činnosti ústavu. Navázat na jejich tradici byla původní myšlenka, ale stávající situace v českém lázeňství vyzývá k novému pojetí časopisu, který by měl ideálně navázat na to dobré co bylo a zároveň reflektovat šíři záběru současných trendů lázeňství a balneologie v ČR – a nejen v ČR. Dále by měl přispět k šíření informací, novinek, výzkumných výsledků, projektů, dobrých praxí, vzdělávacích, popularizačních a dalších aktivit v tomto dnes trochu opomíjeném a nedoceněném oboru. Články a texty lze používat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.

Šéfredaktor

doc.Ing. Miroslav Marek, CSc.

ISSN

2788-3108 (on-line)

Kontakt pro zasílání příspěvků redakci časopisu

doc. Ing. Miroslav Marek, CSc., šéfredaktor
e-mail: marek@i-lab.cz

Pokyny pro zpracování příspěvků

PDF dokument

Registrace k odběru časopisu.

Přihlaste se k odběru nejzajímavějších novinek ze světa lázeňství a balneologie.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.