Sborník abstraktů MTvL 2.0.

2. ROČNÍK KONFERENCE MODERNÍ TECHNOLOGIE V LÁZEŇSTVÍ

Konference Moderní technologie v lázeňství je výsledkem naší snahy o transfer znalostí a technologií mezi výzkumnými organizacemi, inovačními firmami, univerzitami, lázeňskými zařízeními a příští generací odborníků.

Zaměřujeme se na představení nejnovějších trendů, jako jsou digitalizace, umělá inteligence, telemedicína, moderní zdravotní aplikace a virtuální realita, které mají potenciál revolucionizovat tradiční lázeňskou léčbu a otevřít nové možnosti pro pacienty i poskytovatele. Naše konference je více než jen výměna informací; je to setkání myslí, inspirace a spolupráce. Je to prostor, kde teorie potkává praxi a kde můžeme společně objevovat nové horizonty.

Nad konferencí udělili záštitu ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Mgr. Helena Langšádlová, hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a primátorka statutárního města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.

Akce je pořádána za podpory statutárního města Karlovy Vary, Karlovarského kraje a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Dokumenty ke stažení

Sborník abstraktů
.