Medicínský projekt

Lázeňská rehabilitace spojená s VR terapií

Cílem výzkumné studie Institutu lázeňství a balneologie, v.vi., je ověření vhodnosti a účinnosti použití aplikace virtuální reality (VR) v rámci 3týdenního komplexního lázeňského pobytu.

Proč?

Virtuální rehabilitace, která je v posledních letech na vzestupu, má velký potenciál využití v lázeňské rehabilitaci. Trénink ve virtuální realitě prokazatelně snižuje spastické bolesti a zlepšuje psychický stav pacientů. Jednoduché cviky ve virtuální realitě, které mohou pacienty motivovat ke cvičení, pomohou fyzioterapeutům oživit rehabilitaci, zintenzivnit pohyb. Pacienti, kteří jsou ve virtuální realitě přeneseni do příjemného prostředí, jsou více motivováni, rehabilitace je příjemnější, mohou cvičit déle. Virtuální prostředí je iluzí reálného světa, do kterého je pacient schopen se integrovat, a přitom vnímá virtuální svět jako reálný. Využívá se zrcadlových neuronů a neuroplasticity, kdy se mozek při sledování simulovaného pohybu ve virtuální realitě zapojuje stejně, jako by člověk sám pohyb prováděl.

Co?

Cílem studie Institutu lázeňství a balneologie, v.vi., je ověření vhodnosti a účinnosti použití aplikace virtuální reality (VR) v rámci 3týdenního komplexního lázeňského pobytu.

Jak?

V rámci studie jsou sledováni pacienti s indikacemi VI/3, VII/7, VII/9 ve věku od 18 let bez ohledu na pohlaví.
Základem léčebných programů je pohybová léčba s řadou procedur fyzikální terapie (magnetoterapie, laser, ultrazvuk, distanční magnetoterapie), zábaly, koupele, masáže a další procedury, které jsou předepisovány na základě posouzení zdravotního stavu pacienta lékařem při vstupním vyšetření. Pacientům experimentální skupiny bude stanoven speciální léčebný program se zapojením VR do 3týdenního pobytu pacienta, a to 3x týdně. Pacienti kontrolní skupiny absolvují standardní 3týdenní komplexní lázeňskou léčbu.

Co to znamená pro aplikační sféru?

Velký zájem o výzkum využití virtuální reality v lázeňské péči vychází z celé řady výhod, které tato technologie nabízí. Jedním z hlavních přínosů je možnost větší individualizace léčby. Využitím technologie virtuální reality mohou zdravotníci provádět komplexní a přesnou diagnostiku pacienta, což umožňuje identifikovat přesnější a konkrétnější potřeby a cíle. Virtuální realita nabízí velký výběr terapeutických aktivit, které mohou být přizpůsobeny individuálním potřebám pacienta. Napojení na centrální systém poskytuje zdravotnickým odborníkům možnost okamžité diagnostiky, měření a vyhodnocení výsledků pacientů. Tato funkce usnadňuje sledování a analýzu pokroku v léčebném procesu a napomáhá při určování ideálního rehabilitačního programu pro další léčbu. Personalizovaná zpětná vazba také umožňuje pacientovi lépe pochopit efekt léčby a dosažené výsledky.

Aktuální progres

Výzkumná studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice Plzeň. V roce 2023 studie proběhla ve Františkových Lázních, Luhačovicích a Mariánských Lázních. V první polovině roku 2024 bude výzkumná studie probíhat v léčebných lázních Jáchymov, v rámci studie budou sledováni pacienti VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia, VII/2 Bechtěrevova nemoc, VII/7 koxartroza, gonartroza.

Za projekt zodpovídá

Ing. Alina Huseynli, MBA
Ředitelka institutu
Kontaktujte mě