Pedagogická činnost zaměstnanců

Jedním z našich hlavních cílů je šíření znalostí prostřednictvím výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti balneologie, lázeňství, přírodních léčivých zdrojů a sociálně-ekonomických věd a dalších příbuzných oborech.

Pedagogická činnost zaměstnanců ILaB:

1) Lektorská činnost:

  • RNDr. Patricie Hloušková Ph.D. – Západočeská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Plzeň
  • Prim. MUDr. Ladislav Špišák CSc. – Univerzita Karlova, 3. LF UK Praha, LF Plzeň
  • RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno

2) Vedení bakalářských a diplomových prací 2024

  • RNDr. Patricie Hloušková Ph.D.: Úloha fyzioterapie při léčbě spánkových poruch (ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství)
  • Prim. MUDr. Ladislav Špišák CSc.: Úloha fyzioterapeuta při lázeňském léčení úplavice cukrové 2. typu (Západočeská univerzita, Fakulta zdravotnických studií)

3) Seznam vypsaných témat bakalářských a diplomových prací na rok 2025

  • Vitamín D a jeho sezónní dynamika v české populaci