Medicínský projekt

Studie účinků tradiční karlovarské pitné léčby „PIJU PRAMENY“

Jedná se o ověření účinnosti tradiční karlovarské pitné léčby teplými minerálními prameny, kterého se účastní obyvatelé Karlových Varů.

Proč?

Institut lázeňství a balneologie v rámci akce "Piju Prameny" připravil studii, která sleduje změny v laboratorních hodnotách a vyšetření elasticity jater u 80ti účastníků třítýdenní pitné kúry.

Co?

Cílem výzkumné studie je objektivizovat účinnost tradiční pitné kúry karlovarskými hydrogenuhličitano‑chloridosírano‑sodnými prameny, jak na zlepšení subjektivních trávicích potíží pacienta, tak i kvantitativním stanovením lipidových parametrů a stanovením elasticity jater – před a po 21 dnech pitné kúry.

Jak?

Jedná se o ověření účinnosti tradiční karlovarské pitné léčby teplými minerálními prameny, kterého se účastní obyvatelé Karlových Varů. Konkrétně se studie zaměřuje na pacienty s indikací III – Nemoci trávicího ústrojí a IV – Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí. Posuzovaný léčebný program trvá 3 týdny, a jeho základem pitná kúra pomocí teplých karlovarských pramenů, které jsou předepsány balneologem při vstupním vyšetření na základě posouzení zdravotního stavu pacienta. Výzkumná studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice Plzeň.

Co to znamená pro aplikační sféru?

Výsledky studie naznačují, že pitná léčba karlovarskými prameny má potenciál generovat pozitivní vliv na steatózu jaterní. Je důležité zohlednit, že steatóza jater může vést k vážnějším stavům, jako je steatohepatitida, cirhóza, a dokonce i rakovina jater. Proto je přístup k prevenci a léčbě tohoto stavu klíčový.

Aktuální progres

V roce 2023 studii absolvovalo 50 sledovaných, 20 mužů a 30 žen. U 72 % sledovaných subjektů byla diagnostikována jaterní steatóza, z toho u 26 % těžkého třetího stupně. Na konci třítýdenní pitné kúry byly zaznamenány signifikantní změny ve sledovaných parametrech metodiky FibroScan. V roce 2024 plánujeme pokračování výzkumné studie a zapojení dalších 80 probandů.

Za projekt zodpovídá

MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
předseda Rady
Kontaktujte mě