Naši partneři

Aktivně spolupracujeme s firmami, vysokými školami, vědeckými institucemi i jednotlivci z celého světa na výzkumu, vývoji a inovacích v oblasti lázeňství a balneologie.

Aktivně spolupracujeme s firmami, vysokými školami, vědeckými institucemi i jednotlivci z celého světa na výzkumu, vývoji a inovacích v oblasti lázeňství a balneologie.

Česká republika:

 • Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
 • Fyziologický ústav Akademie věd ČR
 • Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
 • Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni
 • VŠTVS PALESTRA
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
 • Česká lékařská komora
 • Inovační centrum INION
 • Kancelář architektury města Karlovy Vary
 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání
 • Infocentrum města Karlovy Vary
 • Destinační agentura Živý kraj
 • Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary
 • ROYAL SPA
 • Léčebné lázně Mariánské Lázně
 • Léčebné lázně Lázně Jáchymov
 • Léčebné lázně Lázně Kynžvart
 • Františkovy lázně AQUAFORUM
 • SUAS GROUP
 • VR Medical

Zahraniční spolupráce:

 • European Spas Association
 • World Federation of Hydrotherapy and Climathoterapy
 • Resorts Development Agency of Georgia
 • Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof
 • Technische Hochschule Deggendorf