1. ročník konference Moderní technologie v lázeňství

30 dubna, 2023
3 minuty čtení
Sdílet tento příspěvek

Dne 24. dubna 2023 se v Karlových Varech konal první ročník konference Moderní technologie v lázeňství. Odborná akce byla pořádána ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a pod záštitou primátorky města Karlovy Vary Ing. Andrey Pfeffer Ferklové, MBA.

Konference přilákala řadu odborníků, výzkumníků, zástupců lázeňských zařízení a studentů vysokých škol. Akce byla zaměřena na prezentaci nejnovějších trendů a inovací v oblasti lázeňství a balneologie, jako jsou virtuální realita, digitalizace, telemedicína, moderní zdravotní aplikace.

V úvodním slově zdůraznila primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, význam propojení tradičního lázeňství a moderních technologií. Je nezbytné, aby se lázeňství vyvíjelo a přizpůsobovalo současným potřebám, to je mimo jiné zavadění nejnovějších technologií a výzkumných poznatků do lázeňské praxe.

Účastníci konference se v odborných přednáškách a prezentacích firem seznámili s novými výsledky výzkumných a vývoje v oblasti moderních technologií a jejich aplikací v lázeňství a balneologii, které mají potenciál zlepšit kvalitu péče a efektivitu lázeňských služeb. Účastníci měli příležitost navázat nové kontakty, vyměnit zkušenosti a diskutovat o aktuálních výzvách a příležitostech. Diskuse se zaměřily na případové studie a praktické aplikace nových technologií v lázeňství a balneologii, např. o využití laserové terapie při léčbě pacientů s post-covidovým syndromem nebo o možnostech telerehabilitační technologie pro terapii stability a kognitivních funkcí.

Organizátoři nabídli možnost studentům Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, aby prezentovali své výzkumné projekty a bakalářské práce. Ti tak měli poprvé možnost vystoupit na vědecké konferenci získat zpětnou vazbu od zkušených odborníků.

Úspěch konference „Moderní technologie v lázeňství“ svědčí o narůstajícím zájmu o inovace a výzkum v oboru lázeňství a balneologie. Tento trend přispívá k upevňování a posilování role České republiky, zejména pak Karlovarského kraje, jakožto centra excelence v dané oblasti.

Věříme, že se nám podaří založit tradici pro setkávání odborníků, výzkumníků, zástupců inovačních firem a studentů relevantních studijních oborů, což přinese nové možnosti pro spolupráci, sdílení informací a navzájem se inspirující interakce mezi různými aktéry v oboru.

Sdílet tento příspěvek

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Účast na obchodní misi Česko – Izraelské obchodní komory

Ve dnech 18.06.-21.06.2023 se výzkumný pracovník a zároveň předseda Rady Institutu lázeňství a balneologie v.v.i.  MUDr. Ladislav Špišák, CSc  zúčastnil obchodní mise Česko – Izraelské obchodní komory v Tel Avivu. Mise se zúčastnil spolu se zástupci českého parlamentu včele s předsedkyní M. Pekarovou a dvaceti českými podnikateli z České republiky. Došlo k navázání cenných kontaktů s izraelskými výzkumnými […]

24 července, 2023
Aktuality, Konference

Konference “WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA”

V Praze proběhla mezinárodní vědecká konference “WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA”! Děkujeme za pozvání a skvělou organizaci VŠTVS PALESTRA Konference se zaměřila na následující tematické okruhy: Aktuální trendy ve wellness a lázeňství. Diagnostika ve wellness. Funkční testování psychomotorických a kognitivních funkcí. Ozdravný vliv přírodního prostředí. Wellness a přírodní zdroje. Rozvoj duševního zdraví a kvality života. […]

3 listopadu, 2023
Zobrazit všechny