1. ročník konference Moderní technologie v lázeňství

30 dubna, 2023
3 minuty čtení
Sdílet tento příspěvek

Dne 24. dubna 2023 se v Karlových Varech konal první ročník konference Moderní technologie v lázeňství. Odborná akce byla pořádána ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a pod záštitou primátorky města Karlovy Vary Ing. Andrey Pfeffer Ferklové, MBA.

Konference přilákala řadu odborníků, výzkumníků, zástupců lázeňských zařízení a studentů vysokých škol. Akce byla zaměřena na prezentaci nejnovějších trendů a inovací v oblasti lázeňství a balneologie, jako jsou virtuální realita, digitalizace, telemedicína, moderní zdravotní aplikace.

V úvodním slově zdůraznila primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, význam propojení tradičního lázeňství a moderních technologií. Je nezbytné, aby se lázeňství vyvíjelo a přizpůsobovalo současným potřebám, to je mimo jiné zavadění nejnovějších technologií a výzkumných poznatků do lázeňské praxe.

Účastníci konference se v odborných přednáškách a prezentacích firem seznámili s novými výsledky výzkumných a vývoje v oblasti moderních technologií a jejich aplikací v lázeňství a balneologii, které mají potenciál zlepšit kvalitu péče a efektivitu lázeňských služeb. Účastníci měli příležitost navázat nové kontakty, vyměnit zkušenosti a diskutovat o aktuálních výzvách a příležitostech. Diskuse se zaměřily na případové studie a praktické aplikace nových technologií v lázeňství a balneologii, např. o využití laserové terapie při léčbě pacientů s post-covidovým syndromem nebo o možnostech telerehabilitační technologie pro terapii stability a kognitivních funkcí.

Organizátoři nabídli možnost studentům Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, aby prezentovali své výzkumné projekty a bakalářské práce. Ti tak měli poprvé možnost vystoupit na vědecké konferenci získat zpětnou vazbu od zkušených odborníků.

Úspěch konference „Moderní technologie v lázeňství“ svědčí o narůstajícím zájmu o inovace a výzkum v oboru lázeňství a balneologie. Tento trend přispívá k upevňování a posilování role České republiky, zejména pak Karlovarského kraje, jakožto centra excelence v dané oblasti.

Věříme, že se nám podaří založit tradici pro setkávání odborníků, výzkumníků, zástupců inovačních firem a studentů relevantních studijních oborů, což přinese nové možnosti pro spolupráci, sdílení informací a navzájem se inspirující interakce mezi různými aktéry v oboru.

Sdílet tento příspěvek

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Etická komise Fakultní nemocnice Plzeň dala zelenou dalším výzkumným záměrům

S radostí oznamujeme, že Etická komise Fakultní nemocnice Plzeň dala zelenou dalším výzkumným záměrům v rámci lékařské části našeho projektu Centrum lázeňského výzkumu! Stručný přehled schválených studií: 1) Lázeňská léčba a rehabilitace nefrologických a urologických onemocnění v Mariánských Lázních – cílem studie je ověřit, zda třítýdenní komplexní mariánskolázeňská léčba příznivě ovlivní průběh a prognózu nefrologických a […]

6 listopadu, 2023
Aktuality

Zúčastnili jsme se konference k představení reformy transferu znalostí!

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace společně s premiérem ČR představili 25. ledna v NTK klíčovou reformu transferu znalostí, která je jedním z nosných pilířů programového prohlášení vlády ČR v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Reforma zahrnuje celkem 30 opatření rozdělených do 6 tematických bloků, zaměřených na efektivnější zhodnocení vědeckých a výzkumných poznatků. Podrobnější informace […]

28 ledna, 2024
Zobrazit všechny